நாடும் துறைமுகம் சேர்ந்து மகிழ Chords

நாளைய தினத்தைக் குறித்து Chords

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர் Chords

நாம் இல்லற வாழ்வில் இணைந்தோம் Chords

நாமே திருச்சபை கிறிஸ்துவின் திரு உடல் Chords

நான் ஆராதிக்க வெட்கப்பட மாட்டேன் Chords

நான் ஆராதிக்கும் தேவன் இயேசு Chords

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு இன்றும் ஜீவிக்கிறாரே Chords

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறாரே Chords

நான் ஆடிப்பாடி மகிழ்வேன் Chords

நான் என் நேசருடையவள் Chords

நான் என் நேசருடையவன் Chords

நான் என்னை தந்தேனே Chords

நான் என்னை தந்தேனே Chords

நான் எதற்காக பிடிக்கபட்டேனோ Chords

நான் ஜெபிக்கும் போதெல்லாம் Chords

நான் காணாமல் போன ஆடல்லவா Chords

நான் கண்ட இன்ப வாழ்வு Chords

நான் கண்டேன் நான் கண்டேன் Chords

நான் கிறிஸ்துவோடு Chords

நான் கிறிஸ்துவுக்கு Chords

நான் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கின்றவன் Chords

நான் மன்னிப்படைய நீர் தண்டிக்கப்பட்டீர் Chords

நான் நானாகவே Chords

நான் நடந்து வந்த பாதைகள் கரடு மேடுகள் Chords

நான் நடந்து வந்த வாழ்வை நினைத்து நன்றியோடு கர்த்தரை துதிப்பேன் Chords

நான் நேசிக்கும் தேவன் Chords

நான் நேசிக்கும் தேவன் Chords

நான் நிற்கும் பூமி நிலைகுலைந்து அழிந்தாலும் Chords

நான் நிற்கும் பூமி நிலைகுலைந்து அழிந்தாலும் Chords

நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாததும் Chords

நான் நிற்பதும் நிர்முலமாகாததும் Chords

நான் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன் இந்த உலகம் என்னை ஒதுக்கையிலே Chords

நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு பாவி Chords

நான் பாட வருவீர் ஐயா Chords

நான் பாடவில்லை என் நாவிலிருந்து இயேசு நாதம் எழுகின்றது Chords

நான் பாடுவேன் உம்மை என்றுமே Chords

நான் பாவி தான் ஆனாலும் Chords

நான் பாவிதான் ஆனாலும் Chords

நான் பயப்படும் நாளிலே Chords

நான் பயப்படும் நாளினிலே Chords

நான் பிள்ளை அடிமை இல்லை Chords

நான் பிரமித்து நின்று Chords

நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன் Chords

நான் சுகமானேன் நான் சுகமானேன் Chords

நான் சுகமானேன் Chords

நான் உம்மை உறுதியாக Chords

நான் உம்மைப் பற்றி இரட்சகா! Chords

நான் உனக்கு முன் போய் Chords

நான் உனக்கு போதித்து Chords

நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை Chords

நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை Chords

நான் உன்னோடு இருப்பேன் Chords

நான் உடைந்த சிதைந்த பாத்திரம் இயேசைய்யா Chords

நான் உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் Chords

நான் வித்தியாசமானவன் Chords

நான் யார நம்புவேன் நான் யார வெறுப்பேன் Chords

நான் இயேசுவின் படையில் Chords

நான் இயேசுவின் பிள்ளை Chords

நானே மெய் தேவனாம் Chords

நானே மெய்யான திராட்சை செடி Chords

நானே உன்னை சுகமாக்கும் Chords

நானே உந்தன் நோய்கள் எல்லாம் Chords

நானே வழி நானே சத்தியம் Chords

நாங்க வலைவீசி மீன் பிடிப்பவங்க Chords

நாங்க இயேசுவுக்கு ஓட்டு போடுவோம் Chords

நானும் என் வீட்டாரும் Chords

நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் Chords

நாதா உம் திருக்கரத்தின் இசைக் கருவி நான் Chords

நாதன் அருளிய பெரும் கிருபைகட்காய் Chords

நாடில்லா மக்களுக்கும் நாடொன்று உண்டு என்னும் Chords

நாட்கள் நெய்கிறவன் எரிகிற நாடாவிலும் Chords

நடக்க சொல்லி தாரும் இயேசுவே Chords

நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன் Chords

நடப்பேன் இயேசுவுடன் Chords

நேசரே உம்திரு பாதம் அமர்ந்தேன் Chords

நேசரின் பாதம் அமர்ந்து நான் ஜெபிக்கையிலே Chords

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா Chords

நேசிக்கிறேன் உம்மையே Chords

நேற்று இன்று நாளை மாறாதவரே Chords

நல் மேய்ப்பன் இவரே Chords

நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும் Chords

நளதத் தைலம் நம்ம இயேசுதானுங்க Chords

நல்ல குணமுள்ள மனைவியை Chords

நல்ல நாள் இது ஒரு நல்ல Chords

நல்ல போர்ச்சேவகனாய் Chords

நல்ல சமாரியன் இயேசு Chords

நல்ல சமாரியனே எங்கள் Chords

நல்லதாக முடிவதெல்லாம் கடவுள் கட்டளை Chords

நல்லதையே நான் சொல்லவும் செய்யவும் Chords

நல்லவர் நீர் மிகவும் நல்லவர் Chords

நல்லவர் நீர் தானே எல்லாம் நீர் தானே Chords

நல்லவர் நீர்தானே Chords

நல்லவரே என் இயேசுவே Chords

நல்லவரே என் இயேசுவே Chords

நல்லவரே நம் கர்த்தரே முன் செல்லும் கர்த்தாதி கர்த்தரே Chords

நல்லவரே இயேசு Chords

நள்ளிரவில் மேய்ப்பர்கள் Chords

நம் தேவனைத் துதித்து பாடி Chords

நம் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே Chords

நம் இயேசு நல்லவர் Chords

நமக்கொரு தகப்பன் உண்டு Chords

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே Chords

நமது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் Chords

நம்ம இயேசு ராஜா கட்கும் பங்களா Chords

நம்முடைய தெய்வம் இயேசுவல்லால் Chords

நம்பத்தக்க தகப்பனே Chords

நம்பி வந்த Chords

நம்பி வந்தேன் மேசியா Chords

நம்பி வந்தேன் இயேசுவே Chords

நம்பிக்கை நாயகன் நீரே Chords

நம்பிக்கை நங்கூரம் Chords

நம்பிக்கை சிறகுகள் விரித்திடு Chords

நம்பிக்கை உரியவரே Chords

நம்பிக்கை உடைய சிறைகளே (Aliyah) Chords

நம்பிக்கையினால் நீ வாழ்வு பெறுவாய் Chords

நம்பிக்கையும் நீர் தானே Chords

நம்பியே வா நல்வேளையிதே Chords

நம்புவேன் இயேசுவை நம்புவேன் Chords

நன்றியுள்ள இருதயத்தோடே நான் வருகிறேன் Chords

நன்மை செய்பவர் Chords

நன்மைகளின் நாயகனே Chords

நன்னாளிதிலே ஆசி கூற வாரும் தேவனே Chords

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா Chords

நன்றி நன்றி ஐயா Chords

நன்றி நன்றி என்று Chords

நன்றி நன்றி நன்றி ஐயா Chords

நன்றி நன்றி நன்றி என்று Chords

நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன் Chords

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி உமக்கு Chords

நன்றி நன்றி இயேசு ராஜா Chords

நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு Chords

நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம் Chords

நன்றி சொல்ல நான் மறப்பேனோ Chords

நன்றி சொல்லி பாடுவேன் Chords

நன்றி சொல்லி துதிப்பென் Chords

நன்றி உள்ளம் நிறைவுடன் Chords

நன்றி இயேசுவே உம் அன்பிற்கே Chords

நன்றிபலி நன்றிபலி Chords

நன்றிப்பலிபீடம் கட்டுவோம் Chords

நன்றியால் பாடிடுவோம் Chords

நன்றியோடு நான் துதி பாடுவேன் Chords

நரம்பு கூட இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லுது Chords

நற்கிரியை என்னில் துவங்கியவர் Chords

நீ எழும்பும் வரையிலும் Chords

நீ இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா Chords

நீ மலைமேல் உள்ள பட்டணம் Chords

நீ பயப்படாதே நான் உன்னோடு இருக்கின்றேன் Chords

நீ தனிமையில் இல்லை மகனே Chords

நீ துதிக்காமல் அற்புதங்கள் நடக்காது Chords

நீ உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் Chords

நீ விசுவாசித்தால் தேவனின் Chords

நீங்கதான் எல்லாமே Chords

நீங்க மட்டும் போதும் இயேசப்பா Chords

நீங்க மட்டும் போதும் இயேசப்பா Chords

நீங்க போதும் இயேசப்பா Chords

நீங்க செஞ்ச நன்மைகளை Chords

நீங்க துவங்கின இந்த ஓட்டத்தை Chords

நீங்க துவங்கின இந்த ஓட்டத்தை Chords

நீங்காத பாவம் நீங்காததேனோ Chords

நீங்கதான் எல்லாம் Chords

நீங்கதான் தேவை எனக்கு இயேசப்பா Chords

நீர் என் பெலனும் என் கேடகமாம் Chords

நீர் என் பெலனும் என் கேடகமாம் Chords

நீர் என் சொந்தம் Chords

நீர் என் சொந்தம் நீர் என் பக்கம் Chords

நீர் எனக்குப் போதும் Chords

நீர் என்னை காண்கிற Chords

நீர் என்னை தாங்குவதால் Chords

நீர் என்னோடு இருக்கும் போது Chords

நீர் எந்தன் மறைவிடம் Chords

நீர் எந்தன் தந்தை நான் உந்தன் பிள்ளை Chords

நீர் என்றும் எந்தன் பட்சத்தில் Chords

நீர் இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாய் ஆகுமா Chords

நீ இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா Chords

நீர் மாத்திரம் எனக்கு Chords

நீர் மாத்ரமே உன் நாதர் Chords

நீர் மாத்திரம் எனக்கு Chords

நீர் மாத்திரம் இல்லையென்றால் Chords

நீர் நல்லவர் என்பதில் சந்தேகமில்லை Chords

நீர் நல்லவர் என்பதில் Chords

நீர் நீரே பெரியவர் Chords

நீர் நீரே பெரியவர் Chords

நீர் ஒருவரே உன்னதர், நீர் ஒருவரே பரிசுத்தர் Chords

பாதை காட்டுவார் Chords

நீர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன் Chords

நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரம் உண்டு Chords

நீர் செய்த நன்மைகள் Chords

நீர் செய்த நன்மைகளை Chords

நீர் செய்த உபகாரங்கள் Chords

நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன் Chords

நீர் சொன்னால் எல்லாம் ஆகும் Chords

நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன் Chords

நீர் தந்த இந்த வாழ்வை Chords

நீர் திறந்தால் அடைப்பவன் இல்லை Chords

நீர் வாழ்கவே இயேசுவே Chords

நீர் வாழ்கவே இயேசுவே Chords

நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே Chords

நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் Chords

நீரே என் தஞ்சம் Chords

நீரே நீரே என் தேவன்என்னை மீட்ட நல்ல தேவன் Chords

நீரே நிரந்தரம் Chords

நீரே போதும் Chords

நீரே போதும் Chords

நீரே வழி நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவன் Chords

நீரில்லா ஆராதனை ஆராதனையல்ல Chords

நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா Chords

நீதிமான் மரித்துப் போகிறான் Chords

நீதிமான் நான் நீதிமான் நான் Chords

நீதிமான் செழித்திடுவான் Chords

நீதியில் நிலைத்திருந்து – உம் Chords

நீதியின் பாதையில் ஜீவன் உண்டு Chords

நீதியின் சால்வை Chords

நீதியின் சூரியனே Chords

நீயே நிரந்தரம் Chords

நீயுனக்கு சொந்தமல்லவே மிட்கப்பட்ட Chords

நெஞ்சே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் Chords

நெஞ்சம் அஞ்சவேண்டாம் Chords

நெஞ்சத்தில் தூய்மையுண்டோ Chords

நெஞ்சிலே நிறைந்தவரே Chords

நெருக்கடி வேளையில் பதிலளித்து Chords

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் Chords

நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு Chords

நிச்சயமாகவே ஒரு முடிவு உண்டு Chords

நிகர் இல்ல ராஜ்ஜியம் வருக Chords

நிகரே இல்லாத சர்வேசா Chords

நிலை இல்லா மண்ணில் எனக்காய் Chords

நிலையில்லாத உலகத்திலே Chords

நினைச்சு நினைச்சு என் மனசு மகிழுது Chords

நினைவெல்லாம் Chords

நினைவெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் Chords

நினைவு கூரும் தெய்வமே நன்றி Chords

நினிவேக்கு இரங்கினீரே Chords

நிறைவான ஆவியானவரே Chords

நிரப்பும் நிரப்பும் Chords

என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையாலே Chords

நிரப்புங்கப்பா என்னை நிரப்புங்கப்பா Chords

நிரப்புங்கப்பா நிரப்புங்கப்பா Chords

நிர்மூலமாகாதிருப்பது உந்தன் மா கிருபை Chords

நிர்பந்தமான மனிதன் நான் Chords

நித்தம் நித்தம் உம்மை நான் Chords

நித்திய கன்மலை எனக்காய்ப் Chords

நித்திய நித்தியமாய் Chords

நித்திய ராஜா நிர்மலா நாதா Chords

நித்திய வாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற Chords

நித்தியான்ந்த கர்த்தர் இயேசுவே Chords

நியாயத் தீர்ப்பின் நாளான Chords

நோ டெர்னிங் பேக் Chords

நோவாவின் நாட்களில் Chords

நூறு கோடி ஜனங்கள்- Bless India Chords