நன்றி நன்றி நன்றி என்று Chords

நன்றி நன்றி நன்றி என்று
நாள்தோறும் பாடிடுவோம் வல்லவரே நல்லவரே காண்பவரே காப்பவரே
பாவங்களைப் போக்கிவிட்டீர்
நோய்களெல்லாம் சுமந்து கொண்டீர்
ஆவியினால் அபிஷேகம் செய்தீர்
புதுவாழ்வு எனக்குத் தந்தீர்
அல்லேலூயா (2) ஆமென்


Nandri Nandri Nandri Endru- நன்றி நன்றி நன்றி என்று தமிழ் Lyrics

நன்றி நன்றி நன்றி என்று Keyboard

நன்றி நன்றி நன்றி என்று
Nanti Nanti Nanti Entu
நாள்தோறும் பாடிடுவோம்
Naalthorum Paadiduvom
வல்லவரே நல்லவரே
Vallavarae Nallavarae

காண்பவரே காப்பவரே
Kaannpavarae Kaappavarae
பாவங்களைப் போக்கிவிட்டீர்
Paavangalaip Pokkivittir
நோய்களெல்லாம் சுமந்து கொண்டீர்
Nnoykalellaam Sumanthu Konnteer
ஆவியினால் அபிஷேகம் செய்தீர்
Aaviyinaal Apishaekam Seytheer
புதுவாழ்வு எனக்குத் தந்தீர்
Puthuvaalvu Enakkuth Thantheer

அல்லேலூயா (2) ஆமென்
Allaelooyaa (2) Aamen


நன்றி நன்றி நன்றி என்று Guitar


nanti Nanti Nanti Entu
naalthorum Paadiduvom
vallavarae Nallavarae

kaannpavarae Kaappavarae
paavangalaip Pokkivitteer
Nnoykalellaam Sumanthu Konnteer
aaviyinaal Apishaekam Seytheer
puthuvaalvu Enakkuth Thantheer

Allaelooyaa (2) Aamenநன்றி நன்றி நன்றி என்று for Keyboard, Guitar and Piano