நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா Chords

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா நிலையில்லாத இந்த உலகத்திலே நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா உம்மைத்தானே இயேசையா ஒவ்வொரு நாளும் எனது கண் முன்
உம்மைத் தான் நிறுத்தியுள்ளேன் வலப்பக்கத்தில் இருப்பதனால் என்
வலப்பக்கத்தில் இருப்பதனால்
அசைக்கப்படுவதில்லை நான்
…நேசிக்கிறேன்
உம்மை அல்லாமல் வேறே விருப்பம்
உள்ளத்தில் இல்லையே நிம்மதியே நிரந்தரமே
நினைவெல்லாம் ஆள்பவரே என்
…நேசிக்கிறேன்
ஐயா உம் தாகம் எனது ஏக்கம்
அடிமை நான் கதறுகிறேன் என் ஜனங்கள் அறியணுமே
இரட்சகர் உம்மைத் தேடணுமே
…நேசிக்கிறேன்
உமது வேதம் எனது மகிழ்ச்சி
ஓய்வின்றி தியானிக்கின்றேன் ஆற்றங்கரை மரமாக அயராமல் கனி கொடுப்பேன்
…நேசிக்கிறேன்


Nesikkiren ummai thaane தமிழ் Lyrics

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா Keyboard

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா
Naesikkiraen Ummaiththaanae Aiyaa
நிலையில்லாத இந்த உலகத்திலே
Nilaiyillaatha Intha Ulakaththilae
நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா
Naesikkiraen Ummaiththaanae Aiyaa
உம்மைத்தானே இயேசையா
Ummaiththaanae Iyaesaiyaa

ஒவ்வொரு நாளும் எனது கண் முன்
Ovvoru Naalum Enathu Kann Mun
உம்மைத் தான் நிறுத்தியுள்ளேன்
ummaith Thaan Niruththiyullaen
வலப்பக்கத்தில் இருப்பதனால் என்
Valappakkaththil Iruppathanaal En
வலப்பக்கத்தில் இருப்பதனால்
Valappakkaththil Iruppathanaal
அசைக்கப்படுவதில்லை நான்
asaikkappaduvathillai Naan
...நேசிக்கிறேன்
...naesikkiraen

உம்மை அல்லாமல் வேறே விருப்பம்
Ummai Allaamal Vaetae Viruppam
உள்ளத்தில் இல்லையே
ullaththil Illaiyae
நிம்மதியே நிரந்தரமே
Nimmathiyae Nirantharamae
நினைவெல்லாம் ஆள்பவரே என்
ninaivellaam Aalpavarae En
...நேசிக்கிறேன்
...naesikkiraen

ஐயா உம் தாகம் எனது ஏக்கம்
Aiyaa Um Thaakam Enathu Aekkam
அடிமை நான் கதறுகிறேன்
atimai Naan Katharukiraen
என் ஜனங்கள் அறியணுமே
En Janangal Ariyanumae
இரட்சகர் உம்மைத் தேடணுமே
iratchakar Ummaith Thaedanumae
...நேசிக்கிறேன்
...naesikkiraen

உமது வேதம் எனது மகிழ்ச்சி
Umathu Vaetham Enathu Makilchchi
ஓய்வின்றி தியானிக்கின்றேன்
oyvinti Thiyaanikkinten
ஆற்றங்கரை மரமாக
Aattangarai Maramaaka
அயராமல் கனி கொடுப்பேன்
ayaraamal Kani Koduppaen
...நேசிக்கிறேன்
...naesikkiraen


நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா Guitar


naesikkiraen Ummaiththaanae Aiyaa
nilaiyillaatha Intha Ulakaththilae
naesikkiraen Ummaiththaanae Aiyaa
ummaiththaanae iyaesaiyaa

ovvoru Naalum Enathu Kann Mun
ummaith Thaan Niruththiyullaen
valappakkaththil Iruppathanaal En
valappakkaththil iruppathanaal
asaikkappaduvathillai Naan
...naesikkiraen

ummai Allaamal Vaetae Viruppam
ullaththil illaiyae
nimmathiyae Nirantharamae
ninaivellaam Aalpavarae En
...naesikkiraen

aiyaa Um Thaakam Enathu Aekkam
atimai Naan Katharukiraen
en Janangal Ariyanumae
iratchakar Ummaith Thaedanumae
...naesikkiraen

umathu Vaetham Enathu Makilchchi
oyvinti Thiyaanikkinten
aattangarai Maramaaka
ayaraamal Kani Koduppaen
...naesikkiraenநேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா for Keyboard, Guitar and Piano