இதுவரை என்னை நீர் நடத்தியதற்கு

சீர்ப்படுத்துவார்

கர்த்தாவே உம் சத்தம் கேட்டிட

என் அடையாளம் உம் முகம் அல்லவோ

அதிசயமானவர் அற்புதம் செய்பவர்-

இயேசுவின் இரத்தமே

கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம்

என்னை அழைத்தவரே

ENNE VILICHAVANAE - എന്നെ വിളിച്ചവനേ

மறுரூபமாகும் நேரமிது

கிருபையின் கடலே

जो पानी पर चला

உங்க அழைப்பு இருந்ததால

நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும்

யேகோவாயீரே

 

சிறந்ததை தருபவர்

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன்

தகப்பனே நல்ல தகப்பனே - 2

கர்த்தர் என் மேய்ப்பரானவர்-Karthar

ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா

தேற்றரவாளனே என்னைத் தேடி வந்தீரே

அழகானவர் தூயவரே-ALAGANAVAR

இருளில் வாழும் உலகை

தங்கமும் தூபவர்க்கமும்

ஆயிரம் நாட்கள் போதாது

உம் அன்பின் வல்லமை

வழி தவறி போன

பரிசுத்தரே உம்மை ஆராதிப்பேன்

என் உயிருள்ளவரை

அவர் என்றும் வாழ்க-

உம்மை போல யாருண்டு

ரெகொபோத் என் வாக்குத்தத்தமே

இயேசுவின் சந்ததி

பொன்னும் இல்ல பொருளும் இல்ல

பூமி மகிழ்ந்திடும்

என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை

அவரே என்னை என்றும் காண்பவர்

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டும் தெய்வமே

என் பெலனே என் துருகமே

யேகோவாயீரே எனக்கெல்லாம் நீரே

தேடி வந்து மீட்ட

தகப்பனே நல்ல தகப்பனே

என்னை அழைத்தவரே

தகப்பனே நல்ல தகப்பனே

எனக்கெல்லாம் நீரே

அவர் நாமமே மதுரமதே

என்னை அழைத்தவரே

Rehoboth – Neer Nallavar

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டும் தெய்வமே