தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரை Chords

தாகம் தீர்க்கும் ஜீவ தண்ணீர் Chords

தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரை Chords

தாழ்மையிலே உன்னை நினைத்தவரை துதி செய் Chords

தாங்கட்டுமே உம் கிருபை தேவனே Chords

தாங்கி நடத்தும் தேவ கிருபை Chords

தாசனாகிய அப்போதே Chords

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் Chords

தாசரே இத்தரிணியை அன்பாய் Chords

தாவீதைப் போல நடனமாடி Chords

தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் Chords

தாய் மறந்தாலும் நீர் மறப்பதில்லையே Chords

தாய் தன் பிள்ளையை மறந்தாலும் Chords

தாய் உன்னை மறந்தாரோ Chords

தாயைப் போல் தேற்றினீரே நன்றி ஐயா Chords

தாயின் மடியில் குழந்தை போல Chords

தாயினும் மேலாய் என்மேல் Chords

தாய்மடியில் தவழுகின்ற குழந்தையைப் போல Chords

தடைகளை உடைப்பவரே Chords

தடுக்கி விழுந்தோரை தாங்குகிறீர் Chords

தடுமாறும் கால்களைக் கண்டேன் Chords

தேடுங்கள் கண்டடைவீர் Chords

தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் Chords

தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம் Chords

தேனா இனிக்க Chords

தேங்க் யூ (Thank you) Chords

தேனிலும் இனிமையானவரே Chords

தேனிலும் இனிமையே Chords

தேசமே பயப்படாதே Chords

தேசமே தேசமே பயப்படாதே Chords

தேசத்தை சுதந்தரிக்க புறப்படு மகனே Chords

தேசத்தின் எழுப்புதலை Chords

தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு Chords

தேடி வந்தீர் என்னை கண்டுப்பிடித்தீர் Chords

தேடி இயேசு வந்தார் Chords

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே Chords

தேவ ஆவியினால் Chords

தேவ ஜனமே பாடித்துதிப்போம் Chords

தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே Chords

தேவ மைந்தன் தோளின் மீது இத்தனை பாரமா Chords

தேவ பாலன் பிறந்தீரே Chords

தேவ பிரசன்னமே Chords

தேவ பிதா எந்தன் மேய்ப்பன் அல்லோ Chords

தேவ சாயல் ஆக மாறி Chords

தேவ சேனை வான மீது Chords

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன் Chords

தேவ தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் Chords

தேவ தேவனை துதித்திடுவோம் Chords

தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம் Chords

தேவா என்னை ஆசீர்வதியும் Chords

தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன் Chords

தேவா பிரசன்னம் தாருமே Chords

தேவா பிரசன்னம் தாருமே Chords

தேவா சரணம் Chords

தேவா உம் நாமத்தைப் பாடி புகழ்வேன் Chords

தேவா உம் பாதமே உயர் ஸ்தலமே Chords

தேவா உம் சமுகமே Chords

தேவா உம்மை நான் நம்புவேன் Chords

தேவா – தேவா – சரணம் Chords

தேவாலயம் இது தேவ ஆலயம் Chords

தேவாலயம் செல்வதே Chords

தேவாதி தேவன் அளித்திடும் வெகுமதி Chords

தேவாதி தேவன் இவர் Chords

தேவாதி தேவன் பிறந்திட Chords

தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் Chords

தேவாதி தேவன் தெய்வீக மைந்தன் Chords

தேவாதி தேவன் இயேசுவை போற்றி Chords

தேவகுமாரா தேவகுமாரா Chords

தேவன் எழுந்தருள்வார் Chords

தேவன் இல்லை என்று சொல்லும் மானிடரே வாரும் Chords

தேவன் இல்லையென்று மதிகேடன் சொல்லுகின்றான் Chords

தேவன் மனிதனானார் Chords

தேவன் நமது(எனது) அடைக்கலமும் Chords

தேவன் தேடும் மனிதன் தேசத்தில் Chords

தேவன் வாழ்ந்திடும் Chords

தேவன் வருகின்றார் Chords

தேவன் வருகின்றார் வேகம் இறங்கி Chords

தேவனே ஆராதிக்கின்றேன் Chords

தேவனே அருள் நிறைவே Chords

தேவனே என் ஜீவனே எந்தன் Chords

தேவனே என் நண்பனே Chords

தேவனே என்னைத் தருகிறேன் Chords

தேவனே நான் உமதண்டையில் Chords

தேவனே நீர் கண்ணோக்கும் Chords

தேவனே உம் வார்த்தையால் Chords

தேவனே உந்தன் திரு சமுகம் Chords

தேவனை உயர்த்தித் துதியுங்கள் Chords

தேவனின் ஆலயம் Chords

தேவனின் ஆலயமே பரிசுத்த ஆலயமே Chords

தேவனின் நாமத்திற்கே Chords

தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை Chords

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர் Chords

தகப்பனே நல்ல தகப்பனே Chords

செய்பவர் நீரே Chords

தகுவது தோணாது ஏற்கின்றவர் Chords

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி Chords

தகப்பனே தந்தையே Chords

தலை சாய்க்கும் கல் நீரய்யா Chords

தலை சாய்க்கும் கல் நீரய்யா Chords

தலை தங்க மயமானவர் Chords

கதவு திறக்கட்டும் Chords

தலைகள் உயரட்டும் கதவு திறக்கட்டும் Chords

தலைகள் உயரட்டும் கதவு திறக்கட்டும் Chords

தளர்ந்திடாமல் முன் செல்லுவோம் Chords

தளர்ந்து போன கைகளை திடப்படுத்துங்கள் Chords

தள்ளாடி போகின்றார் Chords

காத்ததுவே Chords

தம் கிருபை பெரிதல்லோ Chords

தன் ஜீவன் தந்தார் என் ஜீவன் ஆனார் Chords

தங்கமணி மாளிகையில் இயேசு பிறக்கவில்லை Chords

தனிமையில் உம்மை ஆராதிக்கிறேன் Chords

தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் Chords

தன்னந்தனி காட்டுக்குள்ளே Chords

தண்டு வலிச்சு தண்டு Chords

தண்ணீரின் மேல் விதையை போட்டா Chords

தண்ணீர்கள் கடக்கும் போது Chords

தந்தானைத் துதிப்போமே Chords

தந்தேன் என் இயேசுவே Chords

தந்தையே பரிசுத்த தந்தையே Chords

தந்தையின் அன்பு போதாதையா Chords

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் Chords

தடைப்பட்ட நன்மைகளை கொண்டு வாரும் Chords

தயக்கம் ஏனோ தாமதம் ஏனோ Chords

தீராதே தேடல்கள் Chords

தீர்க்கன் உரைத்த தீர்க்கமே !! Chords

தீரு குமாரத்தி – அருந்தீரு குமாரத்தி Chords

தெய்வ அன்பே தூய அன்பு Chords

தெய்வமே இயேசுவே Chords

தெய்வன்பின் வெள்ளமே திருவருள் Chords

தெய்வீகக் கூடாரமே Chords

திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயம் நீர் அல்லவோ Chords

திக்கற்ற வேளையிலே பக்கபலம் இயேசு Chords

தில்லாங்கடி தில்லாங்கடி தில்லாங்கடியோ Chords

தினம் தினம் நம் தேவனையே Chords

திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா Chords

திறந்த வாசலை என் முன்னே வச்சீங்க Chords

திறந்த வாசலை என் முன்னே வச்சீங்க Chords

திறந்த வாசலை எனக்கு தந்தார் Chords

திறப்பின் வாசலில் நிற்கின்றேன் Chords

திரிமுதல் கிருபாசனனே சரணம் Chords

திரித்துவ தேவா மகிமைப் Chords

திரியேக தேவனைத் துதித்திடுவோம் Chords

திருக்கரத்தால் தாங்கியென்னை Chords

திருக்கரத்தால் Chords

திருக்கரத்தால் தாங்கியென்னை Chords

திரும்பு திரும்பு மனந்திரும்பு Chords

திருபாதம் சேராமல் இருப்பேனோ நான் Chords

திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன் Chords

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார் Chords

திவாய்யா திவாலு Chords

திவ்விய எக்காள சத்தம் கேட்க Chords

தொடும் என் கண்களையே Chords

தொலைந்த என்னை தேடி வந்த அல்லை Chords

தொலஞ்ச என்ன தேடி வந்த அல்லை Chords

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும் Chords

தொல்லைக் கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் Chords

தொல்லைக் க‌ஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் Chords

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே Chords

தோம் தோம் தகநிதந ததிநதந Chords

தூக்கி சுமப்பீரே வாழ்நாளெல்லாம் Chords

தூக்கி சுமக்கும் சிலுவை சுமந்ததேன் Chords

தூக்கி சுமப்பீரே வாழ்நாளெல்லாம் Chords

தூளும் சாம்பலும் ஆகிய நான் Chords

தூங்காமல் ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா Chords

தூபம் போல் என் ஜெபங்கள் Chords

தூரத்திலே பரலோகம் தெரியுது Chords

தூய ஆவியே Chords

தூய ஆவியே இரங்கும் Chords

தூய ஆவியை ஊற்றிங்கப்பா Chords

தூய ஆவியானவரே Chords

தூயா தூயா எம் இயேசு நாதா Chords

தூயா தூயா தூயா! Chords

தூயாதி தூயவரே Chords

ஆ அல்லேலூயா Chords

தொட்டு சுகமாக்கும் ஐயா ஏசுவே Chords

தொட்டு சுகமாக்குமைய்யா இயேசுவே Chords

மகிமையின் ராஜனே மாட்சிமை தேவனே Chords

துள்ளுதையா, உம் நாமம் சொல்லச் சொல்ல Chords

துணை என்றும் இயேசு தேவா Chords

துணை நீரே என் இயேசுவே Chords

துன்ப அலை வந்தாலும் Chords

துன்பம் உன்னை சூழ்ந்தலைக் Chords

துன்பமா துயரமா Chords

துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான் Chords

துதி கீதம் பாடுவோம் Chords

துதி கீதமே பாடியே Chords

துதி கீதங்களால் புகழ்வேன் Chords

துதி கனம் மகிமை எல்லாம் Chords

துதி செய் நீ மனமே துதிகளைப் பாடியே Chords

துதி செய்யும் வேளை Chords

துதி தங்கிய பரமண்டல Chords

துதி துதி என் மனமே Chords

துதி துதி துதி துதி என் மனமே Chords

துதி உமக்கே இயேசு நாதா Chords

துதி உமக்கே இயேசு நாதா Chords

துதிகளால் அவரை உயர உயர்த்துவேன் Chords

துதிகளின் பாத்திரனே Chords

துதிகனம் மகிமையுமக்கே Chords

துதிக்க துதிக்க இன்பம் பெருகுதே Chords

துதிக்கு பாத்திரரே எந்தன் துணையானரே Chords

துதிபலிய செலுத்த வந்தோம் இயேசய்யா Chords

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி Chords

துதிபோம் ஜெபிப்போம் ஜெயமெடுப்போம் Chords

துதிப்பேன் எப்போதும் நான் துதிப்பேன் Chords

துதிப்பேன் தேவனையே Chords

துதிப்பேன் துதிப்பேன் தேவனை Chords

துதிப்பதே என் தகுதியல்லோ Chords

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி Chords

துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி Chords

துதிப்போம் நன்றியுடன் Chords

துதித்திடுவேன் முழு இதயத்தோடு Chords

துதித்திடுவோம் அல்லேலூயா Chords

துதித்திடுவோம் நம் இயேசு பரனை Chords

துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே Chords

துதியில் தேவா வருவாய் Chords

துதியின் ஆடை அணிந்து Chords

துதியின் சத்தத்தோடு ஆராத்திப்போம் நாம் Chords

துதியுங்கள் நம் தேவனை Chords

துதியுங்கள் நம் தேவனை Chords

துதியுங்கள் நம் தேவனை Chords

துயரத்தில் கூப்பிட்டேன் Chords

டிங் டிங் டாங் மணி ஓசைகள் துள்ளிட Chords