பாதுகாப்பார் நெருக்கடியில் Chords

பாடி புகழ்வேன் நான் ஆடி மகிழ்வேன் Chords

பாடுகின்ற பாட்டெல்லாம் பாட்டாகுமா Chords

பாடும் பாடல் இயேசுவுக்காக Chords

பாடுவேன் அல்லேலுயா Chords

பாடுவேன் நான் Chords

பாடுவேன் நான் அவர் நல்லவரே Chords

பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் Chords

பாடுவேன்(வோம்) மகிழ்வேன்(வோம்) Chords

பாடுவேன் நான் பாடுவேன் நான் Chords

பாக்கியமே பெரும் சிலாக்கியமே Chords

பாக்கியவான்கள் பாக்கியவான்கள் Chords

பாழாய் கிடந்த தேசம் Chords

பாலைவனமாய் இருந்த எங்கள Chords

பானையிலே சோறெடுத்து Chords

பாரமில்லையா பாரமில்லையா Chords

பாரத தேசத்தின் ராஜா நீரே ஆ அல்லேலூயா Chords

பாரீர் அருணோதயம் போல் Chords

பாரீர் கெத்சமனே Chords

பார்க்க கூடாத இடத்தை Chords

பார்வோனே எங்களை போகவிடு Chords

பாதை காட்டும் மா யேகோவா Chords

பாதை தெரியாத ஆட்டைப்போல Chords

பாதகன் என் வினைதீர் Chords

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் Chords

பாடித்துதி மனமே பரனைக் Chords

பாட்டு ஐயா பாட்டு Chords

பாவ இருளில் தடுமாறி Chords

பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை Chords

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண நண்பர் தான் உண்டே Chords

பாவ தோஷம் நீங்கிட Chords

பாவம் போக்க தன்னை Chords

பாவம் போக்க தன்னை Chords

பாவம் போக்கும் நதி ஜீவ தேவ நதி Chords

பாவமில்லாத ஆட்டுக்குட்டி Chords

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே Chords

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் Chords

பாவத்தின் பலன் நரகம் நரகம் Chords

பாவி நான் உந்தன் கிருபை தான் Chords

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர் Chords

பாவியாகவே வாறேன் Chords

பாவியாகிய எந்தன் மேல் Chords

பச்சையான ஒலிவ மரக்கன்று நான் Chords

பச்சையான ஒலிவ மரக்கன்று நான் Chords

படகோ படகு கடலிலே படகு Chords

பேரின்பம் பொங்கிட நேசரின் அன்பதை Chords

பேசு சபையே பேசு Chords

பேசும் கர்த்தாவே Chords

பேசுங்கப்பா எங்களொடு பேசுங்கப்பா Chords

போற்றும் போற்றும் புண்ணிய நாதரைப் போற்றும் Chords

பகல்நேரப் பாடல் நீரே Chords

பக்தருடன் பாடுவேன் பரம சபை Chords

பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரன் இயேசுவே Chords

பலமும் அல்ல பராக்கிரமும் அல்ல Chords

பலத்தினாலும் அல்ல Chords

பலத்தினாலும் அல்ல Chords

பலத்தினாலும் அல்ல பரக்கிரமும் அல்ல Chords

பலவான முந்திகட்டு, முந்தி கட்டு Chords

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே Chords

பலிபீடத்தின் காணிக்கையாய் Chords

பலியிடு Chords

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும் Chords

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே Chords

பனிதுளிபோல் பொழிகிறதே தேவனின் அபிஷேகம் Chords

பணிந்திடுவேன் என்றும் Chords

பப்பளக்கும் பளபளக்கும் Chords

பறக்குது பறக்குது சிலுவை கொடி Chords

பரலோக தேவனே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் Chords

பரலோக தந்தையே பரலோக தந்தையே Chords

பரலோக கார்மேகமே Chords

பரலோக ராஜ்ஜிய வாசி Chords

பரலோக தந்தையே பரலோக தந்தையே Chords

பரலோகமே என் சொந்தமே Chords

பரலோகமே பரலோகமே பேரின்பம் பேரின்பமே Chords

பரலோகந்தான் என் பேச்சு Chords

பரலோகில் வாழும் கூட்டம் என்ன கூட்டம் Chords

பரலோகிலே உருவாகியே Chords

பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய் Chords

பரம எருசலமே Chords

பரம எருசலமே Chords

பரன் எனக்கில்லாவிட்டால் பலன் ஏது Chords

பரனே என் இதயத்தில் வாரும் Chords

பரனே உம் திருமுகம் காண Chords

பரனே உம் திருமுகம் காண Chords

பறந்து காக்கும் பட்சியைபோல (Yahweh) Chords

எங்கள் பிதாவே Chords

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே Chords

பாரீர் அருணோதயம் போல் Chords

பரிமளத் தைலமாம் பரிசுத்தராம் Chords

பரிசுத்தரே எங்கள் தெய்வமே Chords

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு தேவா Chords

பரிசுத்த ஆவி எங்கள் Chords

பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே Chords

பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தால் Chords

பரிசுத்த பரந்தாமனே Chords

பரிசுத்த தேவன் Chords

பரிசுத்தம் பெற வந்துவிட்டிர்களா Chords

பரிசுத்தமே பரன் இயேசு தங்குமிடம் Chords

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில் Chords

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசுதேவா Chords

பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் Chords

பசுமையான புல்வெளியில் Chords

பசும்பொன் மங்கிப்போனதே Chords

பசுத்தோல் போர்த்திய புலியா Chords

பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல Chords

பவனி செல்கின்றார் ராசா Chords

பயம் எனக்கு இல்லையே இயேசு ராஜன் என்னுடன் Chords

பயமில்லை பயமில்லையே Chords

பயமில்லையே Chords

பயங்கர பராகிரமம் Chords

பயந்து கர்த்தரின் பக்தி வழியில் Chords

பயப்படாதே என் மகளே Chords

பயப்படாதே கலங்கிடாதே திகையாதே Chords

பயப்படாதே பாரில் இப்போதே Chords

பயப்படாதே பயப்படாதே Chords

பயப்படமாட்டேன் Chords

பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் Chords

பீர்லாகாய் ரோயீ [என் சிறுமையை கண்ணோக்கி] Chords

பெலம் அளித்தெம்மை புது வழிகளில் Chords

பெலன் இல்லா நேரத்தில் புது பெலன் தந்து Chords

பெலனும் அரணும் என் கேடகமும் Chords

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே Chords

பெராக்காவில் கூடுவோம் Chords

பெரிய காரியம்ஓ – ஓ… ஓஹோ… Chords

பெரியவர் எனக்குள்ளே மிகவும் Chords

பெருமழை பெருவெள்ளம் வரப்போகுது Chords

பேசு பேசு Chords

பெத்தலேகம் ஊரினிலே பிறந்தவரே இயேசையா Chords

பெத்தலையில் பிறந்தவரை Chords

Picked me up from the Miry Clay Chords

பிளவுண்ட மலையே Chords

பிஞ்சு போன உள்ளம் பிஞ்சு நானய்யா Chords

பிராண நாதன் என்னில் வைத்ததாம் Chords

பிரார்த்தனை கேட்கணும் என் அன்பு இயேசப்பா Chords

பிறந்த நாள் முதலாய் Chords

பிறந்த பலனை நீ அறிந்திட வேண்டுமென்றால் Chords

பிறந்தார் பிறந்தார் Chords

பிரசன்னம் தாரும் பிரசன்னம் Chords

பிரசன்னம் தாரும் தேவனே Chords

பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம் Chords

பிரதான ஆசாரியரே எங்கள் Chords

பிரதான தூதன் எக்காளம் முழங்க Chords

பிரியமானவனே Chords

பிசாசானவன் தோற்றுப் போனவன் Chords

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம் Chords

பிதாவே போற்றி Chords

போலே… போலே … போலே … இஸ்ரவேலே Chords

பொல்லாத மனுஷன் புரிஞ்சு Chords

பொழுது விடிகிறது போக விடு Chords

பொங்கி வரும் அருள் மனிதரை Chords

பொங்குதே ஆனந்தம் Chords

பொன்னான இயேசுவை Chords

பூமியின் குடிகளே Chords

பூமியின் குடிகளே Chords

பூமியின் குடிகளே வாருங்கள் Chords

பூமியின் குடிளே Chords

பூர்வ நாட்களை நினைத்துப் பார்க்கிறேன் Chords

பூவின் நற்கந்தம் வீசும் சோலையாயினும் Chords

போராடும் என் நெஞ்சமே Chords

பொறந்தாரய்யா பாலன் பெத்தலையிலே Chords

பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுன்னா Chords

போஷிப்பவர் நீரே பாதுகாப்பு நீரே Chords

போதகர் வந்து விட்டார் Chords

போதும் நீங்க போதும் Chords

போதும் போதும் ஐயா உந்தன் கிருபை Chords

போதும் போதும் சோதனைகள் Chords

போதுமானவரே புதுமையானவரே Chords

போற்றி துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை Chords

போற்றிடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம் Chords

போற்றித் துதித்திடுவோம் Chords

போற்றுவோம் தேவனை Chords

போற்றுவோமே போற்றுவோமே Chords

போற்றுவோமே போற்றுவோமே Chords

போற்று…. போற்று… போற்று … நாம் Chords

போவாஸ் போவாஸ் Chords

பிரதான ஆசாரியரே எங்கள் Chords

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து Chords

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம் Chords

புகழும் வேண்டாமே பெயரும் வேண்டாமே Chords

புகழும் வேண்டாமே பெயரும்வேண்டாமே Chords

புறப்படப் போகுது வண்டி இன்று புறப்படப் போகுது வண்டி Chords

புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் Chords

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு Chords

புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே Chords

புதிய யுகம் பிறந்தது Chords

புத்தி கெட்ட அத்தி மரமே ஓ Chords

புத்திக்கெட்டாத அன்பின் வாரீ பாரும் Chords

புத்தியுள்ள ஸ்திரீ Chords

புது பெலனை தாரும் தெய்வமே Chords

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து Chords

மறவாமல் Chords

புதுவாழ்வு தந்தவரே Chords

புவியாள வந்தவரே Chords