பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம் Chords

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்
இயேசுவே ஆர்ப்பரிக்கின்றோம்
ஆவியானவரே அன்பு செய்கின்றோம் ஆராதிக்கின்றோம்
ஆர்ப்பரிக்கின்றோம்
அன்பு செய்கின்றோம்
மகனாக (மகளாக) தெரிந்து கொண்டீர் மறுபடி பிறக்க வைத்தீர் ராஜாக்களும் நாங்களே ஆசாரியர்களும் நாங்களே …ஆராதிக்கின்றோம்
சகலமும் படைத்தவரே சர்வ வல்லவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே மங்காத பிரகாசமே …ஆராதிக்கின்றோம்
ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பெலனும் மாட்சிமையும் துதியும்
எப்போதும் உண்டாகட்டும் …ஆராதிக்கின்றோம்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரலோக ராஜாவே எப்போதும் இருப்பவரே இனிமேலும் வருபவரே …ஆராதிக்கின்றோம்
உமது செயல்களெல்லாம் அதிசயமானவைகள் உமது வழிகளெல்லாம் சத்தியமானவைகள் …ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம் Keyboard

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்
Pithaavae Aaraathikkintom
இயேசுவே ஆர்ப்பரிக்கின்றோம்
Yesuvae Aarpparikkintom
ஆவியானவரே அன்பு செய்கின்றோம்
aaviyaanavarae anpu Seykintom

ஆராதிக்கின்றோம்
Aaraathikkintom
ஆர்ப்பரிக்கின்றோம்
aarpparikkintom
அன்பு செய்கின்றோம்
Anpu Seykintom

மகனாக (மகளாக) தெரிந்து கொண்டீர்
Makanaaka (makalaaka) Therinthu Konnteer
மறுபடி பிறக்க வைத்தீர்
Marupati Pirakka Vaiththeer
ராஜாக்களும் நாங்களே
Raajaakkalum Naangalae
ஆசாரியர்களும் நாங்களே
Aasaariyarkalum Naangalae
...ஆராதிக்கின்றோம்
...aaraathikkintom

சகலமும் படைத்தவரே
Sakalamum Pataiththavarae
சர்வ வல்லவரே
Sarva Vallavarae
மகிமைக்கு பாத்திரரே
Makimaikku Paaththirarae
மங்காத பிரகாசமே
Mangaatha Pirakaasamae
...ஆராதிக்கின்றோம்
...aaraathikkintom

ஸ்தோத்திரமும் கனமும்
Sthoththiramum Kanamum
வல்லமையும் பெலனும்
Vallamaiyum Pelanum
மாட்சிமையும் துதியும்
Maatchimaiyum Thuthiyum
எப்போதும் உண்டாகட்டும்
Eppothum Unndaakattum
...ஆராதிக்கின்றோம்
...aaraathikkintom

பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
Parisuththar Parisuththarae
பரலோக ராஜாவே
Paraloka Raajaavae
எப்போதும் இருப்பவரே
Eppothum Iruppavarae
இனிமேலும் வருபவரே
Inimaelum Varupavarae
...ஆராதிக்கின்றோம்
...aaraathikkintom

உமது செயல்களெல்லாம்
Umathu Seyalkalellaam
அதிசயமானவைகள்
Athisayamaanavaikal
உமது வழிகளெல்லாம்
Umathu Valikalellaam
சத்தியமானவைகள்
Saththiyamaanavaikal
...ஆராதிக்கின்றோம்
...aaraathikkintom


பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம் Guitar


pithaavae Aaraathikkintom
Yesuvae Aarpparikkinrom
aaviyaanavarae anpu Seykintom

aaraathikkintom
aarpparikkintom
anpu Seykintom

makanaaka (makalaaka) Therinthu Konnteer
marupati Pirakka Vaiththeer
raajaakkalum Naangalae
aasaariyarkalum Naangalae
...aaraathikkintom

sakalamum Pataiththavarae
sarva Vallavarae
makimaikku Paaththirarae
mangaatha Pirakaasamae
...aaraathikkintom

sthoththiramum Kanamum
vallamaiyum Pelanum
maatchimaiyum Thuthiyum
eppothum unndaakattum
...aaraathikkintom

parisuththar Parisuththarae
paraloka Raajaavae
eppothum Iruppavarae
inimaelum varupavarae
...aaraathikkintom

umathu Seyalkalellaam
athisayamaanavaikal
umathu Valikalellaam
saththiyamaanavaikal
...aaraathikkintomபிதாவே ஆராதிக்கின்றோம் for Keyboard, Guitar and Piano