கண்ணீரால் நன்றி சொல்கிறேன்

கிருபை நிறைந்தவரே

இனியும் உம்மை கேட்பேன்-

என் உயிரிலும் மேலானவரே

இயேசுவே என் நேசரே

என் தேவனால் கூடாதது

உன்னதத்தில் உயர்ந்தவரே

நான் கண்ணீர் சிந்தும்போது

ஆயிரமாயிரம் நன்மைகள்

En Nilamai Nantrai Arinthavar

நன்றி இயேசுவே

வழுவாமல் காத்திட்ட தேவனே

எத்தனை நல்லவர்

ஒன்றாய் சேர்ந்து பாடுவோம்

எழுந்தருளும் தேவா எழுந்தருளும்-Ezhuntharulum

ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள் என் திராணிக்கும்

எந்தன் தாழ்வில் என்னை நினைத்தவரே

அன்பே என்றென்னை நீர்-

புது கிருபைகள் தினம்

உம் மகிமையை நான் காண

என்னில் என்ன கண்டீர்

நன்றி நன்றி இயேசுவே

நம்பி வந்தேன் இயேசுவே

அன்பின் இயேசுவே அடைக்கலமானவரே

எனைப் பாரும் எனைப் பாரும்

ஊற்றுத் தண்ணீரே எந்தன்

நன்றியோடு நல்ல தேவாlyris

உன்னதத்தில் உயர்ந்தவரே

நீர் ஒருவரே உன்னதர்

கிருபாசனத்தண்டை ஓடி வந்தேன்

என் நினைவுகளை நீர் தூய்மையாக்கும்

Thirumbi Parkiren – Johnsam Joyson | Tamil Christian

Ummai Athigam Athigam Nesikka Kirubai Vendumae

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து

நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது

Yakobin Devan

திரும்பி பார்கிறேன் வந்த பாதையை

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து

ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள்

Aayiram Aayiram Nanmaigal – ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள்

உம் மகிமையை நான் காண வேண்டும்

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே