எபிநேசரே / நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும்

நன்றி என்ற வார்த்தைக்கு உரியவரே

சீர்ப்படுத்துவார்

ஜீவன் தந்தீர் உம்மை

என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி

இயேசுவே வாழ்வென்று கற்றுக்கொண்டேன்

அழைத்தவரே அழைத்தவரே-Azhaithavarae

Nambikai udaya siraigaley

எல்லாமே முடிந்தது என்று-

Yeno Yeno Yen Intha Muzhuval

எஜமானனே எஜமானனே

அற்புதம் அதிசயம்

Arimugam illa ennidam vandhu

நீர் சொன்னால் எல்லாம் ஆகும்

கர்த்தரை தெய்வமாக

அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே

காலையும் மாலையும்

எனக்கா இத்தன கிருபை

ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும்

தேவனே என்னைத் தருகிறேன்

நீர் சொன்னால் எல்லாம் ஆகும்

தொலஞ்ச என்ன தேடி வந்த அல்லை

நல்லவரே என் இயேசுவே

பறந்து காக்கும் பட்சியைபோல

சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம்

Balamaaga levi 4 song lyrics

இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம்-

விழி மூடியும் நீர்த்துளி வழியுதே

இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி

நீர் இல்லாமல் நான் இல்லயே

என் குல தெய்வம் அல அல அலையா

தலைமுறை தலைமுறையாய்

தலைமுறைகள் தாண்டி நிற்கும் தயவு

அன்பின் கரங்கள்

அகிலமெங்கும் போற்றும்

आश्रय करने वालो को लजित ना किया

தகுவது தோனாது ஏற்கின்றவர்

-வேற லெவல்

இந்தியன் என்று சொல்வோம்

Kora Solla Maaten

தீர்க்கன் உரைத்த தீர்க்கமே

காரியத்தைவாய்க்கப்பண்ணும்

நற்கிரியை என்னில் துவங்கியவர்

எந்தப்பக்கம் வந்தாலும் நீங்க என் கூடாரம்

குறித்த காலத்திற்கு என்னில்

பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரன்

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு

நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம்

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம்

உம்மை நம்பி வந்தேன்