நன்றி என்ற வார்த்தைக்கு உரியவரே

சீர்ப்படுத்துவார்

எஜமானனே எஜமானனே

ஜீவன் தந்தீர் உம்மை

என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி

அழைத்தவரே அழைத்தவரே-Azhaithavarae

எல்லாமே முடிந்தது என்று-

Nambikai udaya siraigaley

Yeno Yeno Yen Intha Muzhuval

இயேசுவே வாழ்வென்று கற்றுக்கொண்டேன்

Arimugam illa ennidam vandhu

அற்புதம் அதிசயம்

நீர் சொன்னால் எல்லாம் ஆகும்

அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே

கர்த்தரை தெய்வமாக

காலையும் மாலையும்

எனக்கா இத்தன கிருபை

ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும்

தேவனே என்னைத் தருகிறேன்

தொலஞ்ச என்ன தேடி வந்த அல்லை

நீர் சொன்னால் எல்லாம் ஆகும்

நல்லவரே என் இயேசுவே

பறந்து காக்கும் பட்சியைபோல

Balamaaga levi 4 song lyrics

இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம்-

சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றும் தெய்வம்

விழி மூடியும் நீர்த்துளி வழியுதே

இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி

தலைமுறை தலைமுறையாய்

என் குல தெய்வம் அல அல அலையா

நீர் இல்லாமல் நான் இல்லயே

தலைமுறைகள் தாண்டி நிற்கும் தயவு

அன்பின் கரங்கள்

அகிலமெங்கும் போற்றும்

आश्रय करने वालो को लजित ना किया

தகுவது தோனாது ஏற்கின்றவர்

-வேற லெவல்

Kora Solla Maaten

இந்தியன் என்று சொல்வோம்

தீர்க்கன் உரைத்த தீர்க்கமே

காரியத்தைவாய்க்கப்பண்ணும்

நற்கிரியை என்னில் துவங்கியவர்

எந்தப்பக்கம் வந்தாலும் நீங்க என் கூடாரம்

குறித்த காலத்திற்கு என்னில்

பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரன்

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம்

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு

தாயினும் மேலாய் என்மேல்

நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம்

உம்மை நம்பி வந்தேன்