நிறைவான ஆவியானவரே

தாயினும் மேலாய் என்மேல்

என்னை உம் கையில்

அல்லேலூயா பாடுவோம்

அல்லேலூயா பாடுவோம்

என்னை தாலாட்டி

ஆராதனை என்டே ஆயுதம்

அதரிசனமான தேவனே

திறந்த வாசலை என் முன்னே வச்சீங்க

காலையும் மாலையும் அல்லேலூயா

அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே

அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே

தயவு - தலைமுறைகள் தாண்டி

கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்டோர்

Halal (Exuberant worship)

தாயினும் மேலாய் என்மேல்

பெலவானாய் என்னை மாற்றினவர்

தகுவது தோணாது ஏற்கின்றவர்

எந்தப்பக்கம் வந்தாலும் நீங்க என் கூடாரம்

காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் தேவன்

நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம்

அறிமுகம் இல்லா என்னிடம் வந்து

என் சிறுமையை கண்ணோக்கிபார்த்தவரே

ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும்

ஏனோ எனோ ஏன் இந்த முழுவல்

Muzhuval

Idhuvarai Nadathi – இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி

Puthu Vaazhvu Thandhavare – புதுவாழ்வு தந்தவரே


Aayiranggal Paarthalam

Ennai Valladikku Neeki – என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி

Belavanai Ennai – El Yeshuran – பெலவானாய் என்னை

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்கினீர்

உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல

Azhaithavare Azhaithavare – அழைத்தவரே! அழைத்தவரே!

நிறைவான ஆவியானவரே

எல்லாமே முடிந்ததென்று

தாயினும் மேலாய் என்மேல்

நல்லவரே என் இயேசுவே நான் பாடும் காரணரே!!

ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க

தேவா உந்தன் சமூகம் தெளிதேனிலும் மதுரமே

தேவனே என்னைத் தருகிறேன்

நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம்

ஒருவரும் சேரா ஒளியினில்

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறாரே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு தேவா

இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து

யெகோவாயீரே நீர் என் தேவனாம்

இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும்