நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு Chords

நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு
விவரிக்க முடியாதைய்யா
நீர் செய்த நன்மைகள்
எண்ணிலடங்காமல்
உள்ளமே பொங்குதைய்யா
வெறுமை நிறைந்த என் வாழ்வினையே
ஒளிமயமாக்கின ஒருவர் நீரே
சிறுமையில் சோர்ந்து போய் இருந்த என்னை
உயரங்களில் ஏற்றி வைப்பவரே

ஜோதிகளின் தெய்வமே
எல்லா நன்மைக்கும் ஊற்றும் காரணரே
நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறா தெய்வமே
எங்கள் அடைக்கலமே இனி பயமில்லையே – 2

கார்மேகம் சூழ்ந்தாலும் சமுத்திரம் எழுந்தாலும்
பர்வதங்கள் நிலைப்பெயர்ந்தாலும்
ஜாலங்கள் கொந்தளித்தாலும் பூமி நிலைமாறினாலும்
மனிதர்கள் பதறினாலும்
தேவன் என் அடைக்கலம் என்று சொல்வேன்
நம்பிடும் உறைவிடம் அவரே என்பேன்
இஸ்ரவேலின் தேவன் நம்முடனே
யாக்கோ பின் தேவன் நம் அச்சாரமே

ஜோதிகளின் தெய்வமே
எல்லா நன்மைக்கும் ஊற்றும் காரணரே
நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறா தெய்வமே
எங்கள் அடைக்கலமே இனி பயமில்லையே – 8

Netrum indrum endrum தமிழ் Lyrics

நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு Keyboard

நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு
Neer Seytha Athisayam Aayiramunndu
விவரிக்க முடியாதைய்யா
Vivarikka Mutiyaathaiyyaa
நீர் செய்த நன்மைகள்
Neer Seytha Nanmaikal
எண்ணிலடங்காமல்
Ennnniladangaamal
உள்ளமே பொங்குதைய்யா
Ullamae Ponguthaiyyaa
வெறுமை நிறைந்த என் வாழ்வினையே
Verumai Niraintha En Vaalvinaiyae
ஒளிமயமாக்கின ஒருவர் நீரே
Olimayamaakkina Oruvar Neerae
சிறுமையில் சோர்ந்து போய் இருந்த என்னை
Sirumaiyil Sornthu Poy Iruntha Ennai
உயரங்களில் ஏற்றி வைப்பவரே
Uyarangalil Aetti Vaippavarae

ஜோதிகளின் தெய்வமே
Jothikalin Theyvamae
எல்லா நன்மைக்கும் ஊற்றும் காரணரே
Ellaa Nanmaikkum Oottum Kaaranarae
நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறா தெய்வமே
Naettum Intum Entum Maaraa Theyvamae
எங்கள் அடைக்கலமே இனி பயமில்லையே – 2
Engal Ataikkalamae Ini Payamillaiyae – 2

கார்மேகம் சூழ்ந்தாலும் சமுத்திரம் எழுந்தாலும்
Kaarmaekam Soolnthaalum Samuththiram Elunthaalum
பர்வதங்கள் நிலைப்பெயர்ந்தாலும்
Parvathangal Nilaippeyarnthaalum
ஜாலங்கள் கொந்தளித்தாலும் பூமி நிலைமாறினாலும்
Jaalangal Konthaliththaalum Poomi Nilaimaarinaalum
மனிதர்கள் பதறினாலும்
Manitharkal Patharinaalum
தேவன் என் அடைக்கலம் என்று சொல்வேன்
Thaevan En Ataikkalam Entu Solvaen
நம்பிடும் உறைவிடம் அவரே என்பேன்
Nampidum Uraividam Avarae Enpaen
இஸ்ரவேலின் தேவன் நம்முடனே
Isravaelin Thaevan Nammudanae
யாக்கோ பின் தேவன் நம் அச்சாரமே
Yaakko Pin Thaevan Nam Achchaாramae

ஜோதிகளின் தெய்வமே
Jothikalin Theyvamae
எல்லா நன்மைக்கும் ஊற்றும் காரணரே
Ellaa Nanmaikkum Oottum Kaaranarae
நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறா தெய்வமே
Naettum Intum Entum Maaraa Theyvamae
எங்கள் அடைக்கலமே இனி பயமில்லையே – 8
Engal Ataikkalamae Ini Payamillaiyae – 8


நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு Guitar


neer Seytha Athisayam aayiramunndu
vivarikka mutiyaathaiyyaa
neer Seytha Nanmaikal
ennnniladangaamal
ullamae ponguthaiyyaa
verumai Niraintha En vaalvinaiyae
olimayamaakkina oruvar Neerae
sirumaiyil Sornthu Poy iruntha ennai
uyarangalil Aetti vaippavarae

jothikalin Theyvamae
ellaa nanmaikkum Oottum kaaranarae
naettum Intum Entum Maaraa theyvamae
engal ataikkalamae Ini payamillaiyae – 2

kaarmaekam Soolnthaalum samuththiram elunthaalum
parvathangal nilaippeyarnthaalum
jaalangal Konthaliththaalum poomi Nilaimaarinaalum
manitharkal patharinaalum
thaevan En Ataikkalam entu Solvaen
nampidum Uraividam avarae Enpaen
isravaelin Thaevan nammudanae
yaakko Pin Thaevan Nam achchaாramae

jothikalin Theyvamae
ellaa nanmaikkum Oottum kaaranarae
naettum Intum entum maaraa theyvamae
engal ataikkalamae Ini payamillaiyae – 8நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு for Keyboard, Guitar and Piano