எபிரெயர் 10:31

எபிரெயர் 10:31
ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளிலே விழுகிறது பயங்கரமாயிருக்குமே.


எபிரெயர் 10:31 ஆங்கிலத்தில்

jeevanulla Thaevanutaiya Kaikalilae Vilukirathu Payangaramaayirukkumae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10