எபிரெயர் 10:29

எபிரெயர் 10:29
தேவனுடைய குமாரனைக் காலின்கீழ் மிதித்து, தன்னைப் பரிசுத்தஞ்செய்த உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தை அசுத்தமென்றெண்ணி, கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கினைக்குப் பாத்திரவானாயிருப்பானென்பதை யோசித்துப்பாருங்கள்.


எபிரெயர் 10:29 ஆங்கிலத்தில்

thaevanutaiya Kumaaranaik Kaalingeel Mithiththu, Thannaip Parisuththanjaெytha Udanpatikkaiyin Iraththaththai Asuththamentennnni, Kirupaiyin Aaviyai Ninthikkiravan Evvalavu Kotithaana Aakkinaikkup Paaththiravaanaayiruppaanenpathai Yosiththuppaarungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10