எபிரெயர் 10:21

எபிரெயர் 10:21
தேவனுடைய வீட்டின்மேல் அதிகாரியான மகா ஆசாரியர் நமக்கு ஒருவர் இருக்கிறபடியினாலும்,


எபிரெயர் 10:21 ஆங்கிலத்தில்

thaevanutaiya Veettinmael Athikaariyaana Makaa Aasaariyar Namakku Oruvar Irukkirapatiyinaalum,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10