தமிழ்

Hebrews 10:25 in Tamil

எபிரெயர் 10:25
சபை கூடிவருதலைச் சிலர் விட்டுவிடுகிறதுபோல நாமும் விட்டுவிடாமல், ஒருவருக்கொருவர் புத்திசொல்லக்கடவோம்; நாளானது சமீபித்துவருகிறதை எவ்வளவாய்ப் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய்ப் புத்திசொல்லவேண்டும்.

Hebrews 10:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.

American Standard Version (ASV)

not forsaking our own assembling together, as the custom of some is, but exhorting `one another’; and so much the more, as ye see the day drawing nigh.

Bible in Basic English (BBE)

Not giving up our meetings, as is the way of some, but keeping one another strong in faith; and all the more because you see the day coming near.

Darby English Bible (DBY)

not forsaking the assembling of ourselves together, as the custom [is] with some; but encouraging [one another], and by so much the more as ye see the day drawing near.

World English Bible (WEB)

not forsaking our own assembling together, as the custom of some is, but exhorting one another; and so much the more, as you see the Day approaching.

Young’s Literal Translation (YLT)

not forsaking the assembling of ourselves together, as a custom of certain `is’, but exhorting, and so much the more as ye see the day coming nigh.

எபிரெயர் 10:25 in English

sapai Kootivaruthalaich Silar Vittuvidukirathupola Naamum Vittuvidaamal, Oruvarukkoruvar Puththisollakkadavom; Naalaanathu Sameepiththuvarukirathai Evvalavaayp Paarkkireerkalo Avvalavaayp Puththisollavaenndum.


Read Full Chapter : Hebrews 10