தமிழ்

Hebrews 10:7 in Tamil

எபிரெயர் 10:7
அப்பொழுது நான்: தேவனே, உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய, இதோ, வருகிறேன், புஸ்தகச்சுருளில் என்னைக்குறித்து எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னேன் என்றார்.

Hebrews 10:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God.

American Standard Version (ASV)

Then said I, Lo, I am come (In the roll of the book it is written of me) To do thy will, O God.

Bible in Basic English (BBE)

Then I said, See, I have come to do your pleasure, O God (as it is said of me in the roll of the book).

Darby English Bible (DBY)

Then I said, Lo, I come (in [the] roll of the book it is written of me) to do, O God, thy will.

World English Bible (WEB)

Then I said, ‘Behold, I have come (In the scroll of the book it is written of me) To do your will, God.'”

Young’s Literal Translation (YLT)

then I said, Lo, I come, (in a volume of the book it hath been written concerning me,) to do, O God, Thy will;’

எபிரெயர் 10:7 in English

appoluthu Naan: Thaevanae, Ummutaiya Siththaththinpati Seyya, Itho, Varukiraen, Pusthakachchurulil Ennaikkuriththu Eluthiyirukkirathu Entu Sonnaen Entar.


Read Full Chapter : Hebrews 10