தமிழ்

Hebrews 12:14 in Tamil

எபிரெயர் 12:14
யாவரோடும் சமாதானமாயிருக்கவும், பரிசுத்தமுள்ளவர்களாயிருக்கவும் நாடுங்கள்; பரிசுத்தமில்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரைத் தரிசிப்பதில்லையே.


எபிரெயர் 12:14 in English

yaavarodum Samaathaanamaayirukkavum, Parisuththamullavarkalaayirukkavum Naadungal; Parisuththamillaamal Oruvanum Karththaraith Tharisippathillaiyae.


Read Full Chapter : Hebrews 12