தமிழ்

Ephesians 4:1 in Tamil

எபேசியர் 4:1
ஆதலால், கர்த்தர்நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற புத்தியென்னவெனில், நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்குப் பாத்திரவான்களாய் நடந்து,

Ephesians 4:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

American Standard Version (ASV)

I therefore, the prisoner in the Lord, beseech you to walk worthily of the calling wherewith ye were called,

Bible in Basic English (BBE)

I then, the prisoner in the Lord, make this request from my heart, that you will see that your behaviour is a credit to the position which God’s purpose has given you,

Darby English Bible (DBY)

*I*, the prisoner in [the] Lord, exhort you therefore to walk worthy of the calling wherewith ye have been called,

World English Bible (WEB)

I therefore, the prisoner in the Lord, beg you to walk worthily of the calling with which you were called,

Young’s Literal Translation (YLT)

Call upon you, then, do I — the prisoner of the Lord — to walk worthily of the calling with which ye were called,

எபேசியர் 4:1 in English

aathalaal, Karththarnimiththam Kattunndavanaakiya Naan Ungalukkuch Sollukira Puththiyennavenil, Neengal Alaikkappatta Alaippukkup Paaththiravaankalaay Nadanthu,


Read Full Chapter : Ephesians 4