தமிழ்

Ephesians 4:4 in Tamil

எபேசியர் 4:4
உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டதுபோல, ஒரே சரீரமும் ஒரே ஆவியும் உண்டு;

Ephesians 4:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;

American Standard Version (ASV)

`There is’ one body, and one Spirit, even as also ye were called in one hope of your calling;

Bible in Basic English (BBE)

There is one body and one Spirit, even as you have been marked out by God in the one hope of his purpose for you;

Darby English Bible (DBY)

[There is] one body and one Spirit, as ye have been also called in one hope of your calling;

World English Bible (WEB)

There is one body, and one Spirit, even as you also were called in one hope of your calling;

Young’s Literal Translation (YLT)

one body and one Spirit, according as also ye were called in one hope of your calling;

எபேசியர் 4:4 in English

ungalukku Unndaana Alaippinaalae Neengal Orae Nampikkaikku Alaikkappattathupola, Orae Sareeramum Orae Aaviyum Unndu;


Read Full Chapter : Ephesians 4