தமிழ்

Titus 3:7 in Tamil

தீத்து 3:7
அவர் நமது இரட்சகராகிய இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய், அந்தப் பரிசுத்தாவியை நம்மேல் சம்பூரணமாய்ப் பொழிந்தருளினார்.

Titus 3:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.

American Standard Version (ASV)

that, being justified by his grace, we might be made heirs according to the hope of eternal life.

Bible in Basic English (BBE)

So that, having been given righteousness through grace, we might have a part in the heritage, the hope of eternal life.

Darby English Bible (DBY)

that, having been justified by *his* grace, we should become heirs according to [the] hope of eternal life.

World English Bible (WEB)

that, being justified by his grace, we might be made heirs according to the hope of eternal life.

Young’s Literal Translation (YLT)

that having been declared righteous by His grace, heirs we may become according to the hope of life age-during.

தீத்து 3:7 in English

avar Namathu Iratchakaraakiya Yesukiristhu Moolamaay, Anthap Parisuththaaviyai Nammael Sampooranamaayp Polintharulinaar.


Read Full Chapter : Titus 3