தமிழ்

Titus 1:2 in Tamil

தீத்து 1:2
பிதாவாகிய தேவனாலும், நம்முடைய இரட்சகராயிருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும், கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.

Titus 1:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;

American Standard Version (ASV)

in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before times eternal;

Bible in Basic English (BBE)

In the hope of eternal life, which was made certain before eternal time, by the word of God who is ever true;

Darby English Bible (DBY)

in [the] hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before the ages of time,

World English Bible (WEB)

in hope of eternal life, which God, who can’t lie, promised before eternal times;

Young’s Literal Translation (YLT)

upon hope of life age-during, which God, who doth not lie, did promise before times of ages,

தீத்து 1:2 in English

pithaavaakiya Thaevanaalum, Nammutaiya Iratchakaraayirukkira Karththaraakiya Yesu Kiristhuvinaalum, Kirupaiyum Irakkamum Samaathaanamum Unndaavathaaka.


Read Full Chapter : Titus 1