தமிழ்

Titus 1:10 in Tamil

தீத்து 1:10
அநேகர், விசேஷமாய் விருத்தசேதனமுள்ளவர்கள், அடங்காதவர்களும், வீண்பேச்சுக்காரரும், மனதை மயக்குகிறவர்களுமாயிருக்கிறார்கள்.

Titus 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

For there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision:

American Standard Version (ASV)

For there are many unruly men, vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision,

Bible in Basic English (BBE)

For there are men who are not ruled by law; foolish talkers, false teachers, specially those of the circumcision,

Darby English Bible (DBY)

For there are many and disorderly vain speakers and deceivers of people’s minds, specially those of [the] circumcision,

World English Bible (WEB)

For there are also many unruly men, vain talkers and deceivers, especially those of the circumcision,

Young’s Literal Translation (YLT)

for there are many both insubordinate, vain-talkers, and mind-deceivers — especially they of the circumcision —

தீத்து 1:10 in English

anaekar, Viseshamaay Viruththasethanamullavarkal, Adangaathavarkalum, Veennpaechchukkaararum, Manathai Mayakkukiravarkalumaayirukkiraarkal.


Read Full Chapter : Titus 1