தமிழ்

Titus 1:15 in Tamil

தீத்து 1:15
சுத்தமுள்ளவர்களுக்குச் சகலமும் சுத்தமாயிருக்கும்; அசுத்தமுள்ளவர்களுக்கும் அவிசுவாசமுள்ளவர்களுக்கும் ஒன்றும் சுத்தமாயிராது; அவர்களுடைய புத்தியும் மனச்சாட்சியும் அசுத்தமாயிருக்கும்.

Titus 1:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Unto the pure all things are pure: but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their mind and conscience is defiled.

American Standard Version (ASV)

To the pure all things are pure: but to them that are defiled and unbelieving nothing is pure; but both their mind and their conscience are defiled.

Bible in Basic English (BBE)

To the clean in heart all things are clean: but to those who are unclean and without faith nothing is clean; they become unclean in mind and in thought.

Darby English Bible (DBY)

All things [are] pure to the pure; but to the defiled and unbelieving nothing [is] pure; but both their mind and their conscience are defiled.

World English Bible (WEB)

To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure; but both their mind and their conscience are defiled.

Young’s Literal Translation (YLT)

all things, indeed, `are’ pure to the pure, and to the defiled and unstedfast `is’ nothing pure, but of them defiled `are’ even the mind and the conscience;

தீத்து 1:15 in English

suththamullavarkalukkuch Sakalamum Suththamaayirukkum; Asuththamullavarkalukkum Avisuvaasamullavarkalukkum Ontum Suththamaayiraathu; Avarkalutaiya Puththiyum Manachchaாtchiyum Asuththamaayirukkum.


Read Full Chapter : Titus 1