தமிழ்

Titus 1:16 in Tamil

தீத்து 1:16
அவர்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிறோமென்று அறிக்கைபண்ணுகிறார்கள், கிரியைகளினாலோ அவரை மறுதலிக்கிறார்கள்; அவர்கள் அருவருக்கப்படத்தக்கவர்களும், கீழ்ப்படியாதவர்களும், எந்த நற்கிரியையுஞ்செய்ய ஆகாதவர்களுமாயிருக்கிறார்கள்.

Titus 1:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.

American Standard Version (ASV)

They profess that they know God; but by their works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.

Bible in Basic English (BBE)

They say that they have knowledge of God, while by their acts they are turning their backs on him; they are hated by all, hard-hearted, and judged to be without value for any good work.

Darby English Bible (DBY)

They profess to know God, but in works deny [him], being abominable, and disobedient, and found worthless as to every good work.

World English Bible (WEB)

They profess that they know God, but by their works they deny him, being abominable, disobedient, and unfit for any good work.

Young’s Literal Translation (YLT)

God they profess to know, and in the works they deny `Him’, being abominable, and disobedient, and unto every good work disapproved.

தீத்து 1:16 in English

avarkal Thaevanai Arinthirukkiromentu Arikkaipannnukiraarkal, Kiriyaikalinaalo Avarai Maruthalikkiraarkal; Avarkal Aruvarukkappadaththakkavarkalum, Geelppatiyaathavarkalum, Entha Narkiriyaiyunjaெyya Aakaathavarkalumaayirukkiraarkal.


Read Full Chapter : Titus 1