தமிழ்

1 Samuel 15:24 in Tamil

1 சாமுவேல் 15:24
அப்பொழுது சவுல் சாமுவேலை நோக்கி: நான் கர்த்தருடைய கட்டளையையும் உம்முடைய வார்த்தைகளையும் மீறினதினாலே பாவஞ்செய்தேன்; நான் ஜனங்களுக்குப் பயந்து, அவர்கள் சொல்லைக் கேட்டேன்.

1 Samuel 15:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Saul said unto Samuel, I have sinned: for I have transgressed the commandment of the LORD, and thy words: because I feared the people, and obeyed their voice.

American Standard Version (ASV)

And Saul said unto Samuel, I have sinned; for I have transgressed the commandment of Jehovah, and thy words, because I feared the people, and obeyed their voice.

Bible in Basic English (BBE)

And Saul said to Samuel, Great is my sin: for I have gone against the orders of the Lord and against your words: because, fearing the people, I did what they said.

Darby English Bible (DBY)

And Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of Jehovah, and thy words; for I feared the people, and hearkened to their voice.

Webster’s Bible (WBT)

And Saul said to Samuel, I have sinned: for I have transgressed the commandment of the LORD, and thy words; because I feared the people, and obeyed their voice.

World English Bible (WEB)

Saul said to Samuel, I have sinned; for I have transgressed the commandment of Yahweh, and your words, because I feared the people, and obeyed their voice.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Saul saith unto Samuel, `I have sinned, for I passed over the command of Jehovah, and thy words; because I have feared the people, I also hearken to their voice;

1 சாமுவேல் 15:24 in English

appoluthu Savul Saamuvaelai Nnokki: Naan Karththarutaiya Kattalaiyaiyum Ummutaiya Vaarththaikalaiyum Meerinathinaalae Paavanjaெythaen; Naan Janangalukkup Payanthu, Avarkal Sollaik Kaettaen.


Read Full Chapter : 1 Samuel 15