தமிழ்

Titus 1:3 in Tamil

தீத்து 1:3
பொய்யுரையாத தேவன் ஆதிகாலமுதல் நித்திய ஜீவனைக்குறித்து வாக்குத்தத்தம்பண்ணி, அதைக்குறித்த நம்பிக்கையைப்பற்றி தேவபக்திக்கேதுவான சத்தியத்தை அறிகிற அறிவும் விசுவாசமும் தேவனால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு உண்டாகும்படி,

Titus 1:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;

American Standard Version (ASV)

but in his own seasons manifested his word in the message, wherewith I was intrusted according to the commandment of God our Saviour;

Bible in Basic English (BBE)

Who, in his time, made clear his word in the good news, of which, by the order of God our Saviour, I became a preacher;

Darby English Bible (DBY)

but has manifested in its own due season his word, in [the] proclamation with which *I* have been entrusted, according to [the] commandment of our Saviour God;

World English Bible (WEB)

but in his own time revealed his word in the message with which I was entrusted according to the commandment of God our Savior;

Young’s Literal Translation (YLT)

(and He manifested in proper times His word,) in preaching, which I was entrusted with, according to a charge of God our Saviour,

தீத்து 1:3 in English

poyyuraiyaatha Thaevan Aathikaalamuthal Niththiya Jeevanaikkuriththu Vaakkuththaththampannnni, Athaikkuriththa Nampikkaiyaippatti Thaevapakthikkaethuvaana Saththiyaththai Arikira Arivum Visuvaasamum Thaevanaal Therinthukollappattavarkalukku Unndaakumpati,


Read Full Chapter : Titus 1