தமிழ்

2 Timothy 1:10 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 1:10
நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசுகிறிஸ்து பிரசன்னமானதினாலே அந்தக்கிருபை இப்பொழுது வெளிப்படுத்தப்பட்டது; அவர் மரணத்தைப் பரிகரித்து, ஜீவனையும் அழியாமையையும் சுவிசேஷத்தினாலே வெளியரங்கமாக்கினார்.

2 Timothy 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

But is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel:

American Standard Version (ASV)

but hath now been manifested by the appearing of our Saviour Christ Jesus, who abolished death, and brought life and immortality to light through the gospel,

Bible in Basic English (BBE)

But has now been made clear by the revelation of our Saviour Christ Jesus, who put an end to death and made life unending come to light through the good news,

Darby English Bible (DBY)

but has been made manifest now by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who has annulled death, and brought to light life and incorruptibility by the glad tidings;

World English Bible (WEB)

but has now been revealed by the appearing of our Savior, Christ Jesus, who abolished death, and brought life and immortality to light through the Gospel.

Young’s Literal Translation (YLT)

and was made manifest now through the manifestation of our Saviour Jesus Christ, who indeed did abolish death, and did enlighten life and immortality through the good news,

2 தீமோத்தேயு 1:10 in English

nammutaiya Iratchakaraakiya Yesukiristhu Pirasannamaanathinaalae Anthakkirupai Ippoluthu Velippaduththappattathu; Avar Maranaththaip Parikariththu, Jeevanaiyum Aliyaamaiyaiyum Suviseshaththinaalae Veliyarangamaakkinaar.


Read Full Chapter : 2 Timothy 1