தமிழ்

2 Peter 2:20 in Tamil

2 பேதுரு 2:20
கர்த்தரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசுகிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்குத் தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவைகளால் சிக்கிக்கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால், அவர்களுடைய பின்னிலைமை முன்னிலைமையிலும் கேடுள்ளதாயிருக்கும்.


2 பேதுரு 2:20 in English

karththarum Iratchakarumaayirukkira Yesukiristhuvai Arikira Arivinaalae Ulakaththin Asuththangalukkuth Thappinavarkal Marupatiyum Avaikalaal Sikkikkonndu Jeyikkappattal, Avarkalutaiya Pinnilaimai Munnilaimaiyilum Kaedullathaayirukkum.


Read Full Chapter : 2 Peter 2