தமிழ்

1 Timothy 1:1 in Tamil

1 தீமோத்தேயு 1:1
நம்முடைய இரட்சகராயிருக்கிற தேவனும், நம்முடைய நம்பிக்கையாயிருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவும் கட்டளையிட்டபடியே, இயேசுகிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாயிருக்கிற பவுல்,

1 Timothy 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope;

American Standard Version (ASV)

Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God our Saviour, and Christ Jesus our hope;

Bible in Basic English (BBE)

Paul, an Apostle of Jesus Christ, by the order of God our Saviour and Christ Jesus our hope;

Darby English Bible (DBY)

Paul, apostle of Jesus Christ, according to [the] command of God our Saviour, and of Christ Jesus our hope,

World English Bible (WEB)

Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God our Savior, and Christ Jesus our hope;

Young’s Literal Translation (YLT)

Paul, an apostle of Jesus Christ, according to a command of God our Saviour, and of the Lord Jesus Christ our hope,

1 தீமோத்தேயு 1:1 in English

nammutaiya Iratchakaraayirukkira Thaevanum, Nammutaiya Nampikkaiyaayirukkira Karththaraakiya Yesukiristhuvum Kattalaiyittapatiyae, Yesukiristhuvin Apposthalanaayirukkira Pavul,


Read Full Chapter : 1 Timothy 1