தமிழ்

Titus 3:6 in Tamil

தீத்து 3:6
தமது கிருபையினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு, நித்திய ஜீவனுண்டாகும் என்கிற நம்பிக்கையின்படி சுதந்தரமாகத்தக்கதாக,

Titus 3:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;

American Standard Version (ASV)

which he poured out upon us richly, through Jesus Christ our Saviour;

Bible in Basic English (BBE)

Which he gave us freely through Jesus Christ our Saviour;

Darby English Bible (DBY)

which he poured out on us richly through Jesus Christ our Saviour;

World English Bible (WEB)

which he poured out on us richly, through Jesus Christ our Savior;

Young’s Literal Translation (YLT)

which He poured upon us richly, through Jesus Christ our Saviour,

தீத்து 3:6 in English

thamathu Kirupaiyinaalae Naam Neethimaankalaakkappattu, Niththiya Jeevanunndaakum Enkira Nampikkaiyinpati Suthantharamaakaththakkathaaka,


Read Full Chapter : Titus 3