தமிழ்

Titus 3:12 in Tamil

தீத்து 3:12
நான் அர்த்தெமாவையாவது தீகிக்குவையாவது உன்னிடத்தில் அனுப்பும்போது நீ நிக்கொப்போலிக்கு என்னிடத்தில் வர ஜாக்கிரதைப்படு; மாரிகாலத்திலே அங்கே தங்கும்படி தீர்மானித்திருக்கிறேன்.

Titus 3:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter.

American Standard Version (ASV)

When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, give diligence to come unto me to Nicopolis: for there I have determined to winter.

Bible in Basic English (BBE)

When I send Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis: for it is my purpose to be there for the winter.

Darby English Bible (DBY)

When I shall send Artemas to thee, or Tychicus, use diligence to come to me to Nicopolis; for I have decided to winter there.

World English Bible (WEB)

When I send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come to me to Nicopolis, for I have determined to winter there.

Young’s Literal Translation (YLT)

When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis, for there to winter I have determined.

தீத்து 3:12 in English

naan Arththemaavaiyaavathu Theekikkuvaiyaavathu Unnidaththil Anuppumpothu Nee Nikkoppolikku Ennidaththil Vara Jaakkirathaippadu; Maarikaalaththilae Angae Thangumpati Theermaaniththirukkiraen.


Read Full Chapter : Titus 3