தமிழ்

2 Timothy 4:12 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:12
துரோவா பட்டணத்திலிருக்கிற கார்ப்பு என்பவன் வசத்தில் நான் வைத்துவந்த மேலங்கியையும், புஸ்தகங்களையும், விசேஷமாய்த் தோற்சுருள்களையும், நீ வருகிறபோது எடுத்துக்கொண்டுவா.

2 Timothy 4:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Tychicus have I sent to Ephesus.

American Standard Version (ASV)

But Tychicus I sent to Ephesus.

Bible in Basic English (BBE)

Tychicus I sent to Ephesus.

Darby English Bible (DBY)

But Tychicus I have sent to Ephesus.

World English Bible (WEB)

But I sent Tychicus to Ephesus.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Tychicus I sent to Ephesus;

2 தீமோத்தேயு 4:12 in English

thurovaa Pattanaththilirukkira Kaarppu Enpavan Vasaththil Naan Vaiththuvantha Maelangiyaiyum, Pusthakangalaiyum, Viseshamaayth Thorsurulkalaiyum, Nee Varukirapothu Eduththukkonnduvaa.


Read Full Chapter : 2 Timothy 4