தமிழ்

Ephesians 6:21 in Tamil

எபேசியர் 6:21
அன்றியும், எனக்கடுத்த காரியங்களும், என் சுகசெய்திகளும் உங்களுக்குத் தெரியவரும்படிக்கு, அவைகளையெல்லாம் நமக்குப் பிரியமான சகோதரனும் கர்த்தருக்குள் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனுமாயிருக்கிற தீகிக்கு உங்களுக்கு அறிவிப்பான்.

Ephesians 6:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:

American Standard Version (ASV)

But that ye also may know my affairs, how I do, Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:

Bible in Basic English (BBE)

But so that you may have knowledge of my business, and how I am, Tychicus, the well-loved brother and tested servant in the Lord, will give you news of all things:

Darby English Bible (DBY)

But in order that *ye* also may know what concerns me, how I am getting on, Tychicus, the beloved brother and faithful minister in [the] Lord, shall make all things known to you;

World English Bible (WEB)

But that you also may know my affairs, how I am doing, Tychicus, the beloved brother and faithful servant in the Lord, will make known to you all things;

Young’s Literal Translation (YLT)

And that ye may know — ye also — the things concerning me — what I do, all things make known to you shall Tychicus, the beloved brother and faithful ministrant in the Lord,

எபேசியர் 6:21 in English

antiyum, Enakkaduththa Kaariyangalum, En Sukaseythikalum Ungalukkuth Theriyavarumpatikku, Avaikalaiyellaam Namakkup Piriyamaana Sakotharanum Karththarukkul Unnmaiyulla Ooliyakkaaranumaayirukkira Theekikku Ungalukku Arivippaan.


Read Full Chapter : Ephesians 6