தமிழ்

1 Corinthians 4:17 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 4:17
இதினிமித்தமாக, எனக்குப் பிரியமும், கர்த்தருக்குள் உண்மையுமுள்ள என் குமாரனாகிய தீமோத்தேயுவை உங்களிடத்தில் அனுப்பினேன்; நான் எங்கும் எந்தச் சபையிலும் போதித்துவருகிறபிரகாரம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான என் நடக்கைகளை அவன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவான்.

1 Corinthians 4:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach every where in every church.

American Standard Version (ASV)

For this cause have I sent unto you Timothy, who is my beloved and faithful child in the Lord, who shall put you in remembrance of my ways which are in Christ, even as I teach everywhere in every church.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause I have sent Timothy to you, who is my dear and true child in the Lord; he will make clear to you my ways in Christ, even as I am teaching everywhere in every church.

Darby English Bible (DBY)

For this reason I have sent to you Timotheus, who is my beloved and faithful child in [the] Lord, who shall put you in mind of my ways [as] they [are] in Christ, according as I teach everywhere in every assembly.

World English Bible (WEB)

Because of this I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithful child in the Lord, who will remind you of my ways which are in Christ, even as I teach everywhere in every assembly.

Young’s Literal Translation (YLT)

because of this I sent to you Timotheus, who is my child, beloved and faithful in the Lord, who shall remind you of my ways in Christ, according as everywhere in every assembly I teach.

1 கொரிந்தியர் 4:17 in English

ithinimiththamaaka, Enakkup Piriyamum, Karththarukkul Unnmaiyumulla En Kumaaranaakiya Theemoththaeyuvai Ungalidaththil Anuppinaen; Naan Engum Enthach Sapaiyilum Pothiththuvarukirapirakaaram Kiristhuvukkullaana En Nadakkaikalai Avan Ungalukku Njaapakappaduththuvaan.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 4