தமிழ்

2 Timothy 1:2 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 1:2
பிரியமுள்ள குமாரனாகிய தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதுகிறதாவது: பிதாவாகிய தேவனாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினாலும் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.

2 Timothy 1:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.

American Standard Version (ASV)

to Timothy, my beloved child: Grace, mercy, peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.

Bible in Basic English (BBE)

To Timothy, my well-loved child: Grace, mercy, peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.

Darby English Bible (DBY)

to Timotheus, [my] beloved child: grace, mercy, peace, from God [the] Father, and Christ Jesus our Lord.

World English Bible (WEB)

to Timothy, my beloved child: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.

Young’s Literal Translation (YLT)

to Timotheus, beloved child: Grace, kindness, peace, from God the Father, and Christ Jesus our Lord!

2 தீமோத்தேயு 1:2 in English

piriyamulla Kumaaranaakiya Theemoththaeyuvukku Eluthukirathaavathu: Pithaavaakiya Thaevanaalum Nammutaiya Karththaraakiya Kiristhu Yesuvinaalum Kirupaiyum Irakkamum Samaathaanamum Unndaavathaaka.


Read Full Chapter : 2 Timothy 1