தமிழ்

2 Timothy 1:12 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 1:12
அதினிமித்தம் நான் இந்தப் பாடுகளையும் அனுபவிக்கிறேன்; ஆயினும், நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை; ஏனென்றால், நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னாரென்று அறிவேன், நான் அவரிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்துக்கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறாரென்று நிச்சயித்துமிருக்கிறேன்.

2 Timothy 1:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the which cause I also suffer these things: nevertheless I am not ashamed: for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.

American Standard Version (ASV)

For which cause I suffer also these things: yet I am not ashamed; for I know him whom I have believed, and I am persuaded that he is able to guard that which I have committed unto him against that day.

Bible in Basic English (BBE)

And for which I undergo these things: but I have no feeling of shame. For I have knowledge of him in whom I have faith, and I am certain that he is able to keep that which I have given into his care till that day.

Darby English Bible (DBY)

For which cause also I suffer these things; but I am not ashamed; for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep for that day the deposit I have entrusted to him.

World English Bible (WEB)

For this cause I suffer also these things. Yet I am not ashamed, for I know him whom I have believed, and I am persuaded that he is able to guard that which I have committed to him against that day.

Young’s Literal Translation (YLT)

for which cause also these things I suffer, but I am not ashamed, for I have known in whom I have believed, and have been persuaded that he is able that which I have committed to him to guard — to that day.

2 தீமோத்தேயு 1:12 in English

athinimiththam Naan Inthap Paadukalaiyum Anupavikkiraen; Aayinum, Naan Vetkappadukirathillai; Aenental, Naan Visuvaasiththirukkiravar Innaarentu Arivaen, Naan Avaridaththil Oppukkoduththathai Avar Annaal Varaikkum Kaaththukkolla Vallavaraayirukkiraarentu Nichchayiththumirukkiraen.


Read Full Chapter : 2 Timothy 1