தமிழ்

2 Timothy 1:6 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 1:6
இதினிமித்தமாக, நான் உன்மேல் என் கைளை வைத்ததினால் உனக்கு உண்டான தேவவரத்தை நீ அனல்மூட்டி எழுப்பிவிடும்படி உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன்.


2 தீமோத்தேயு 1:6 in English

ithinimiththamaaka, Naan Unmael En Kailai Vaiththathinaal Unakku Unndaana Thaevavaraththai Nee Analmootti Eluppividumpati Unakku Ninaippoottukiraen.


Read Full Chapter : 2 Timothy 1