தமிழ்

2 Timothy 4:2 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:2
ஏனென்றால், அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தைப் பொறுக்கமனதில்லாமல், செவித்தினவுள்ளவர்களாகி, தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கேற்ற போதகர்களைத் தங்களுக்குத் திரளாகச் சேர்த்துக்கொண்டு,


2 தீமோத்தேயு 4:2 in English

aenental, Avarkal Aarokkiyamaana Upathaesaththaip Porukkamanathillaamal, Seviththinavullavarkalaaki, Thangal Suya Ichchaைkalukkaetta Pothakarkalaith Thangalukkuth Thiralaakach Serththukkonndu,


Read Full Chapter : 2 Timothy 4