தமிழ்

Luke 4:18 in Tamil

லூக்கா 4:18
கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேலிருக்கிறார்; தரித்திரருக்குச் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நருங்குண்டவர்களைக் குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், குருடருக்குப் பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும்,

Luke 4:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

American Standard Version (ASV)

The Spirit of the Lord is upon me, Because he anointed me to preach good tidings to the poor: He hath sent me to proclaim release to the captives, And recovering of sight to the blind, To set at liberty them that are bruised,

Bible in Basic English (BBE)

The Spirit of the Lord is on me, because I am marked out by him to give good news to the poor; he has sent me to make well those who are broken-hearted; to say that the prisoners will be let go, and the blind will see, and to make the wounded free from their chains,

Darby English Bible (DBY)

[The] Spirit of [the] Lord is upon me, because he has anointed me to preach glad tidings to [the] poor; he has sent me to preach to captives deliverance, and to [the] blind sight, to send forth [the] crushed delivered,

World English Bible (WEB)

“The Spirit of the Lord is on me, Because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, To proclaim release to the captives, Recovering of sight to the blind, To deliver those who are crushed,

Young’s Literal Translation (YLT)

`The Spirit of the Lord `is’ upon me, Because He did anoint me; To proclaim good news to the poor, Sent me to heal the broken of heart, To proclaim to captives deliverance, And to blind receiving of sight, To send away the bruised with deliverance,

லூக்கா 4:18 in English

karththarutaiya Aaviyaanavar Enmaelirukkiraar; Thariththirarukkuch Suviseshaththaip Pirasangikkumpati Ennai Apishaekampannnninaar; Iruthayam Narungunndavarkalaik Kunamaakkavum, Siraippattavarkalukku Viduthalaiyaiyum, Kurudarukkup Paarvaiyaiyum Pirasiththappaduththavum, Norungunndavarkalai Viduthalaiyaakkavum,


Read Full Chapter : Luke 4