தமிழ்

Isaiah 49:9 in Tamil

ஏசாயா 49:9
கட்டுண்டவர்களை நோக்கி: புறப்பட்டுப்போங்கள் என்றும்; இருளில் இருக்கிறவர்களை நோக்கி: வெளிப்படுங்கள் என்றும் சொல்லவும், நான் உம்மைக் காப்பாற்றி, உம்மை ஜனங்களுக்கு உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன்; அவர்கள் வழியோரங்களிலே மேய்வார்கள்; சகல மேடுகளிலும் அவர்களுக்கு மேய்ச்சல் உண்டாயிருக்கும்.

Isaiah 49:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

That thou mayest say to the prisoners, Go forth; to them that are in darkness, Shew yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places.

American Standard Version (ASV)

saying to them that are bound, Go forth; to them that are in darkness, Show yourselves. They shall feed in the ways, and on all bare heights shall be their pasture.

Bible in Basic English (BBE)

Saying to those who are in chains, Go free; to those who are in the dark, Come out into the light. They will get food by the way wherever they go, and have grass-lands on all the dry mountain-tops.

Darby English Bible (DBY)

saying to the prisoners, Go forth; to them that are in darkness, Shew yourselves. They shall feed in the ways, and their pasture shall be on all bare hills.

World English Bible (WEB)

saying to those who are bound, Go forth; to those who are in darkness, Show yourselves. They shall feed in the ways, and on all bare heights shall be their pasture.

Young’s Literal Translation (YLT)

To say to the bound, Go out, To those in darkness, Be uncovered. On the ways they feed, And in all high places is their pasture.

ஏசாயா 49:9 in English

kattunndavarkalai Nnokki: Purappattuppongal Entum; Irulil Irukkiravarkalai Nnokki: Velippadungal Entum Sollavum, Naan Ummaik Kaappaatti, Ummai Janangalukku Udanpatikkaiyaaka Aerpaduththuvaen; Avarkal Valiyorangalilae Maeyvaarkal; Sakala Maedukalilum Avarkalukku Maeychchal Unndaayirukkum.


Read Full Chapter : Isaiah 49