தமிழ்

Deuteronomy 32:13 in Tamil

உபாகமம் 32:13
பூமியிலுள்ள உயர்ந்த ஸ்தானங்களின்மேல் அவனை ஏறிவரப்பண்ணினார்; வயலில் விளையும் பலனை அவனுக்குப் புசிக்கக் கொடுத்தார்; கன்மலையிலுள்ள தேனையும், கற்பாறையிலிருந்து வடியும் எண்ணெயையும் அவன் உண்ணும்படி செய்தார்.

Deuteronomy 32:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

He made him ride on the high places of the earth, that he might eat the increase of the fields; and he made him to suck honey out of the rock, and oil out of the flinty rock;

American Standard Version (ASV)

He made him ride on the high places of the earth, And he did eat the increase of the field; And he made him to suck honey out of the rock, And oil out of the flinty rock;

Bible in Basic English (BBE)

He put him on the high places of the earth, his food was the increase of the field; honey he gave him out of the rock and oil out of the hard rock;

Darby English Bible (DBY)

He made him ride on the high places of the earth, And he ate the produce of the field; And he made him suck honey out of the crag, And oil out of the flinty rock;

Webster’s Bible (WBT)

He made him ride on the high places of the earth, that he might eat the increase of the fields; and he made him to suck honey out of the rock, and oil out of the flinty rock;

World English Bible (WEB)

He made him ride on the high places of the earth, He ate the increase of the field; He made him to suck honey out of the rock, Oil out of the flinty rock;

Young’s Literal Translation (YLT)

He maketh him ride on high places of earth, And he eateth increase of the fields, And He maketh him suck honey from a rock, And oil out of the flint of a rock;

உபாகமம் 32:13 in English

poomiyilulla Uyarntha Sthaanangalinmael Avanai Aerivarappannnninaar; Vayalil Vilaiyum Palanai Avanukkup Pusikkak Koduththaar; Kanmalaiyilulla Thaenaiyum, Karpaaraiyilirunthu Vatiyum Ennnneyaiyum Avan Unnnumpati Seythaar.


Read Full Chapter : Deuteronomy 32