தமிழ்

Deuteronomy 33:29 in Tamil

உபாகமம் 33:29
இஸ்ரவேலே, நீ பாக்கியவான்; கர்த்தரால் இரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே, உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? உனக்குச் சகாயஞ்செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமைபொருந்திய பட்டயமும் அவரே; உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள்; அவர்கள் மேடுகளை மிதிப்பாய், என்று சொன்னான்.

Deuteronomy 33:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

Happy art thou, O Israel: who is like unto thee, O people saved by the LORD, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency! and thine enemies shall be found liars unto thee; and thou shalt tread upon their high places.

American Standard Version (ASV)

Happy art thou, O Israel: Who is like unto thee, a people saved by Jehovah, The shield of thy help, And the sword of thy excellency! And thine enemies shall submit themselves unto thee; And thou shalt tread upon their high places.

Bible in Basic English (BBE)

Happy are you, O Israel: who is like you, a people whose saviour is the Lord, whose help is your cover, whose sword is your strength! All those who are against you will put themselves under your rule, and your feet will be planted on their high places.

Darby English Bible (DBY)

Happy art thou, Israel! Who is like unto thee, a people saved by Jehovah, The shield of thy help, And the sword of thine excellency? And thine enemies shall come cringing to thee; And thou shalt tread upon their high places.

Webster’s Bible (WBT)

Happy art thou, O Israel: who is like to thee, O people saved by the LORD, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellence! and thy enemies shall be found liars to thee; and thou shalt tread upon their high places.

World English Bible (WEB)

Happy are you, Israel: Who is like you, a people saved by Yahweh, The shield of your help, The sword of your excellency! Your enemies shall submit themselves to you; You shall tread on their high places.

Young’s Literal Translation (YLT)

O thy happiness, O Israel! who is like thee? A people saved by Jehovah, The shield of thy help, And He who `is’ the sword of thine excellency: And thine enemies are subdued for thee, And thou on their high places dost tread.’

உபாகமம் 33:29 in English

isravaelae, Nee Paakkiyavaan; Karththaraal Iratchikkappatta Janamae, Unakku Oppaanavan Yaar? Unakkuch Sakaayanjaெyyum Kaedakamum Unakku Makimaiporunthiya Pattayamum Avarae; Un Saththurukkal Unakku Ichchakam Paesi Adanguvaarkal; Avarkal Maedukalai Mithippaay, Entu Sonnaan.


Read Full Chapter : Deuteronomy 33