தமிழ்

Isaiah 34:5 in Tamil

ஏசாயா 34:5
வானங்களில் என் பட்டயம் வெறிகொண்டது; இதோ ஏதோமின்மேலும், நான் சங்காரத்துக்கு நியமித்த ஜனத்தின் மேலும், அது நியாயஞ்செய்ய இறங்கும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 34:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For my sword shall be bathed in heaven: behold, it shall come down upon Idumea, and upon the people of my curse, to judgment.

American Standard Version (ASV)

For my sword hath drunk its fill in heaven: behold, it shall come down upon Edom, and upon the people of my curse, to judgment.

Bible in Basic English (BBE)

For my sword in heaven is full of wrath: see, it is coming down on Edom, in punishment on the people of my curse.

Darby English Bible (DBY)

For my sword is bathed in the heavens; behold, it shall come down upon Edom, and upon the people of my ban, to judgment.

World English Bible (WEB)

For my sword has drunk its fill in the sky: behold, it shall come down on Edom, and on the people of my curse, to judgment.

Young’s Literal Translation (YLT)

For soaked in the heavens was My sword, Lo, on Edom it cometh down, On the people of My curse for judgment.

ஏசாயா 34:5 in English

vaanangalil En Pattayam Verikonndathu; Itho Aethominmaelum, Naan Sangaaraththukku Niyamiththa Janaththin Maelum, Athu Niyaayanjaெyya Irangum.


Read Full Chapter : Isaiah 34