தமிழ்

Obadiah 1:1 in Tamil

ஓபதியா 1:1
ஒபதியாவின் தரிசனம்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏதோமைக் குறித்துச் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: எழும்புங்கள், அதற்கு விரோதமாக யுத்தம்பண்ண எழும்புவோம் வாருங்கள் என்று அறிவிக்க ஸ்தானாபதி ஜாதிகளிடத்தில் அனுப்பப்படும் செய்தியைக் கர்த்தர் சொல்லக்கேட்டோம்.

Obadiah 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

The vision of Obadiah. Thus saith the Lord GOD concerning Edom; We have heard a rumour from the LORD, and an ambassador is sent among the heathen, Arise ye, and let us rise up against her in battle.

American Standard Version (ASV)

The vision of Obadiah. Thus saith the Lord Jehovah concerning Edom: We have heard tidings from Jehovah, and an ambassador is sent among the nations, `saying’, Arise ye, and let us rise up against her in battle.

Bible in Basic English (BBE)

The vision of Obadiah. This is what the Lord has said about Edom: We have had word from the Lord, and a representative has been sent among the nations, saying, Up! and let us make war against her.

Darby English Bible (DBY)

The vision of Obadiah. Thus saith the Lord Jehovah concerning Edom: We have heard a report from Jehovah, and an ambassador is sent among the nations. Arise ye, and let us rise up against her in battle.

World English Bible (WEB)

The vision of Obadiah. This is what the Lord Yahweh says about Edom. We have heard news from Yahweh, and an ambassador is sent among the nations, saying, “Arise, and let’s rise up against her in battle.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said the Lord Jehovah to Edom, A report we have heard from Jehovah, And an ambassador among nations was sent, `Rise, yea, let us rise against her for battle.’

ஓபதியா 1:1 in English

opathiyaavin Tharisanam; Karththaraakiya Aanndavar Aethomaik Kuriththuch Sollukirathu Ennavental: Elumpungal, Atharku Virothamaaka Yuththampannna Elumpuvom Vaarungal Entu Arivikka Sthaanaapathi Jaathikalidaththil Anuppappadum Seythiyaik Karththar Sollakkaettaோm.


Read Full Chapter : Obadiah 1