தமிழ்

Amos 1:11 in Tamil

ஆமோஸ் 1:11
மேலும்: ஏதோமுடைய மூன்று பாதகங்களினிமித்தமும், நாலு பாதகங்களினிமித்தமும், நான் அவன் ஆக்கினையைத் திருப்பமாட்டேன்; அவன் தன் சகோதரனைப் பட்டயத்தோடே தொடர்ந்து, தன் மனதை இரக்கமற்றதாக்கி, தன் கோபத்தினாலே என்றைக்கும் அவனைப் பீறிப்போட்டு, தன் மூர்க்கத்தை நித்தியகாலமாக வைத்திருக்கிறானே.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Amos 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus saith the LORD; For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever:

American Standard Version (ASV)

Thus saith Jehovah: For three transgressions of Edom, yea, for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever:

Bible in Basic English (BBE)

These are the words of the Lord: For three crimes of Edom, and for four, I will not let its fate be changed; because his sword was turned against his brother, without pity, and his wrath was burning at all times, and he was angry for ever.

Darby English Bible (DBY)

Thus saith Jehovah: For three transgressions of Edom, and for four, I will not revoke its sentence; because he pursued his brother with the sword, and cast off all pity; and his anger did tear continually, and he kept his wrath for ever.

World English Bible (WEB)

Thus says Yahweh: “For three transgressions of Edom, yes, for four, I will not turn away its punishment; Because he pursued his brother with the sword, And cast off all pity, And his anger raged continually, And he kept his wrath forever;

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said Jehovah: For three transgressions of Edom, And for four, I do not reverse it, Because of his pursuing with a sword his brother, And he hath destroyed his mercies, And tear perpetually doth his anger, And his wrath — he hath kept it for ever,

ஆமோஸ் 1:11 in English

maelum: Aethomutaiya Moontu Paathakangalinimiththamum, Naalu Paathakangalinimiththamum, Naan Avan Aakkinaiyaith Thiruppamaattaen; Avan Than Sakotharanaip Pattayaththotae Thodarnthu, Than Manathai Irakkamattathaakki, Than Kopaththinaalae Entaikkum Avanaip Peerippottu, Than Moorkkaththai Niththiyakaalamaaka Vaiththirukkiraanae.


Read Full Chapter : Amos 1