தமிழ்

Jeremiah 49:7 in Tamil

எரேமியா 49:7
ஏதோமைக்குறித்துச் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்; தேமானிலே இனி ஞானமில்லையோ? ஆலோசனை விவேகிகளைவிட்டு அழிந்ததோ? அவர்களுடைய ஞானம் கெட்டுப்போயிற்றோ?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Jeremiah 49:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Concerning Edom, thus saith the LORD of hosts; Is wisdom no more in Teman? is counsel perished from the prudent? is their wisdom vanished?

American Standard Version (ASV)

Of Edom. Thus saith Jehovah of hosts: Is wisdom no more in Teman? is counsel perished from the prudent? is their wisdom vanished?

Bible in Basic English (BBE)

About Edom. This is what the Lord of armies has said. Is there no more wisdom in Teman? have wise suggestions come to an end among men of good sense? has their wisdom completely gone?

Darby English Bible (DBY)

Concerning Edom. Thus saith Jehovah of hosts: Is there no more wisdom in Teman? is counsel perished from the prudent? is their wisdom spent?

World English Bible (WEB)

Of Edom. Thus says Yahweh of Hosts: Is wisdom no more in Teman? is counsel perished from the prudent? is their wisdom vanished?

Young’s Literal Translation (YLT)

Concerning Edom: `Thus said Jehovah of Hosts: Is wisdom no more in Teman? Perished hath counsel from the intelligent? Vanished hath their wisdom?

எரேமியா 49:7 in English

aethomaikkuriththuch Senaikalin Karththar Sollukirathu Ennavental; Thaemaanilae Ini Njaanamillaiyo? Aalosanai Vivaekikalaivittu Alinthatho? Avarkalutaiya Njaanam Kettuppoyittaோ?


Read Full Chapter : Jeremiah 49