தமிழ்

Isaiah 34:1 in Tamil

ஏசாயா 34:1
ஜாதிகளே, கேட்கிறதற்குக் கிட்டிவாருங்கள்; ஜனங்களே கவனியுங்கள்; பூமியும் அதின் நிறைவும், பூச்சக்கரமும் அதில் உற்பத்தியான யாவும் கேட்கக்கடவது.

Isaiah 34:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye people: let the earth hear, and all that is therein; the world, and all things that come forth of it.

American Standard Version (ASV)

Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye peoples: let the earth hear, and the fulness thereof; the world, and all things that come forth from it.

Bible in Basic English (BBE)

Come near, you nations, and give ear; take note, you peoples: let the earth and everything in it give ear; the world and all those living in it.

Darby English Bible (DBY)

Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye peoples: let the earth hear, and all its fulness; the world, and all that cometh forth of it.

World English Bible (WEB)

Come near, you nations, to hear; and listen, you peoples: let the earth hear, and the fullness of it; the world, and all things that come forth from it.

Young’s Literal Translation (YLT)

Come near, ye nations, to hear, And ye peoples, give attention, Hear doth the earth and its fulness, The world, and all its productions.

ஏசாயா 34:1 in English

jaathikalae, Kaetkiratharkuk Kittivaarungal; Janangalae Kavaniyungal; Poomiyum Athin Niraivum, Poochchakkaramum Athil Urpaththiyaana Yaavum Kaetkakkadavathu.


Read Full Chapter : Isaiah 34