தமிழ்

Judges 5:3 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 5:3
ராஜாக்களே, கேளுங்கள்; அதிபதிகளே, செவிகொடுங்கள்; நான் கர்த்தரைப்பாடி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரைக் கீர்த்தனம்பண்ணுவேன்.

Judges 5:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hear, O ye kings; give ear, O ye princes; I, even I, will sing unto the LORD; I will sing praise to the LORD God of Israel.

American Standard Version (ASV)

Hear, O ye kings; give ear, O ye princes; I, `even’ I, will sing unto Jehovah; I will sing praise to Jehovah, the God of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

Give attention, O kings; give ear, O rulers; I, even I, will make a song to the Lord; I will make melody to the Lord, the God of Israel.

Darby English Bible (DBY)

“Hear, O kings; give ear, O princes; to the LORD I will sing, I will make melody to the LORD, the God of Israel.

Webster’s Bible (WBT)

Hear, O ye kings; give ear, O ye princes; I, even I, will sing to the LORD; I will sing praise to the LORD God of Israel.

World English Bible (WEB)

Hear, you kings; give ear, you princes; I, [even] I, will sing to Yahweh; I will sing praise to Yahweh, the God of Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

Hear, ye kings; give ear, ye princes, I, to Jehovah, I — I do sing, I sing praise to Jehovah, God of Israel.

நியாயாதிபதிகள் 5:3 in English

raajaakkalae, Kaelungal; Athipathikalae, Sevikodungal; Naan Karththaraippaati Isravaelin Thaevanaakiya Karththaraik Geerththanampannnuvaen.


Read Full Chapter : Judges 5