தமிழ்

Isaiah 49:1 in Tamil

ஏசாயா 49:1
தீவுகளே, எனக்குச் செவிகொடுங்கள்; தூரத்திலிருக்கிற ஜனங்களே, கவனியுங்கள்; தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் என்னை அழைத்து, நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருக்கையில் என் நாமத்தைப் பிரஸ்தாபப்படுத்தினார்.

Isaiah 49:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Listen, O isles, unto me; and hearken, ye people, from far; The LORD hath called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name.

American Standard Version (ASV)

Listen, O isles, unto me; and hearken, ye peoples, from far: Jehovah hath called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name:

Bible in Basic English (BBE)

Give ear, O sea-lands, to me; and take note, you peoples from far: I have been marked out by the Lord from the first; when I was still in my mother’s body, he had my name in mind:

Darby English Bible (DBY)

Listen, O isles, unto me; and hearken, ye peoples from afar. Jehovah hath called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name.

World English Bible (WEB)

Listen, isles, to me; and listen, you peoples, from far: Yahweh has called me from the womb; from the bowels of my mother has he made mention of my name:

Young’s Literal Translation (YLT)

Hearken, O isles, unto me, And attend, O peoples, from afar, Jehovah from the womb hath called me, From the bowels of my mother He hath made mention of my name.

ஏசாயா 49:1 in English

theevukalae, Enakkuch Sevikodungal; Thooraththilirukkira Janangalae, Kavaniyungal; Thaayin Karppaththilirunthathumuthal Karththar Ennai Alaiththu, Naan En Thaayin Vayittil Irukkaiyil En Naamaththaip Pirasthaapappaduththinaar.


Read Full Chapter : Isaiah 49