தமிழ்

Isaiah 45:22 in Tamil

ஏசாயா 45:22
பூமியின் எல்லையெங்குமுள்ளவர்களே, என்னை நோக்கிப்பாருங்கள்; அப்பொழுது இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்; நானே தேவன், வேறொருவரும் இல்லை.


ஏசாயா 45:22 in English

poomiyin Ellaiyengumullavarkalae, Ennai Nnokkippaarungal; Appoluthu Iratchikkappaduveerkal; Naanae Thaevan, Vaeroruvarum Illai.


Read Full Chapter : Isaiah 45